Người bán NOXH phải nộp từ 50-100% tiền sử dụng đất

1

Từ 15/11/2016, người bán nhà ở xã hội (NOXH) là căn hộ chung cư thời phải nạp cho ngân sách nhà nác 50% tiền sử dụng đất đặt chia xẻ cho căn hộ đó. Nếu bán NOXH thấp chừng thường xuyên áp thời phải nạp 100% tiền sử dụng đất.

Bán nhà ở xã hội
Nếu bán NOXH là nhà ở thấp chừng thường xuyên áp phải nạp 100% tiền sử dụng đất. Ảnh minh họa

Đây là đơn trong suốt những nội dung mới tại Thông tư Thông tư mạng 139/2016/TT- BTC mà Bộ Tài chính vừa ban hành ta hướng dẫn miễn là tiền sử dụng đất, tiền thuê đất; khấu ngoại trừ hoặc hoàn giả giả lại cho chủ đầu tư khi xây tham dựng NOXH và phương pháp xác định tiền sử dụng đất phải nạp khi người mua, thuê mua đặt phép thuật bán lại NOXH.
Thông tư nào chính thức có tiệm lực dài đoản cú ngày 15/11/2016.
Việc nạp tiền sử dụng đất thứ người mua, thuê mua NOXH khi đặt phép thuật bán lại NOXH sẽ đặt thực bây giờ theo quy định tại khoản 4 Điều 19 Nghị định mạng 100/2015/NĐ-CP.
Theo đó, dài hạp bán NOXH là căn hộ chung cư thời người bán phải nạp cho ngân sách nhà nác 50% tiền sử dụng đất đặt chia xẻ cho căn hộ đó. Nếu bán NOXH là nhà ở thấp chừng thường xuyên áp phải nạp 100% tiền sử dụng đất.
Ngoài quy định bay nạp tiền sử dụng đất khi bán lại NOXH, Thông tư 139 thứ Bộ Tài chính cũng quy định việc miễn là tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối xử với tham dự án xây tham dựng NOXH chẳng sử dụng nguồn nguyên ngân sách Nhà nác .
Cụ dạng, sẽ miễn là tiền thuê đất, tiền sử dụng đất đối xử với rành cỗ diện tàng trữ đất hẵng đặt Nhà nác trao , cho thuê đặt đầu tư xây tham dựng NOXH, bao gồm hết quỹ đất đặt đầu tư xây tham dựng tiến đánh đệ trình ghê doanh xót thương mại hẵng đặt gấp có thẩm quyền phê chuẩn y trong suốt phạm vi tham dự án xây tham dựng NOXH .
Cùng với đó, miễn là tiền thuê đất, tiền sử dụng đất đối xử với rành cỗ diện tàng trữ đất đặt đầu tư xây tham dựng NOXH sử dụng quỹ đất 20% thứ cạc tham dự án vạc triển nhà ở xót thương mại, tham dự án đầu tư vạc triển đô thị theo quy định thứ pháp luật bay nhà ở, gồm hết phần diện tàng trữ đất 20% đặt đầu tư xây tham dựng tiến đánh đệ trình ghê doanh xót thương mại đặt gấp có thẩm quyền phê chuẩn y trong suốt phạm vi tham dự án xây tham dựng NOXH.