Năm 2017: giá thuê văn phòng châu Á – Thái Bình Dương dự báo tăng mạnh

1

Sydney và Melbourne là 2 thị dài văn buồng cho thuê đặt tham dự đoán có lao chừng tăng giá như cao trong suốt năm tới, dò dò ở mức 10-11% và 8-9% sau cú rứt phá ngoạn trang mục trong suốt năm 2016.

Cushman & Wakefield vừa đánh ba báo vin tham dự báo thị dài năm 2017 cho khu vực Châu Á Thái Bình Dương. Giám đốc Nghiên cứu khu vực châu lệ Á Thái Bình Dương, Sigrid Zialcita cho biết, năm 2017, khu vực nào tham dự kiến duy trì lao chừng tăng trưởng khá, dòng rã đầu tư tốt và thiếu gì cây trao xít cao, tổng sản phẩm quốc nội (GDP) tăng 5-5,2%. Nhu cầu thuê khoẻ sẽ đấu thêm hay cây cho sự bùng nổ nguồn cung mới.
Giá thuê tham dự kiến tăng chóng nhất ở Sydney và Melbourne, dò dò ở mức 10-11% và 8-9%. Điều kiện thị dài chặt chịa chẽ sẽ càng có nướu cho phía cho thuê. Năm 2016, thị dài ghi dchèn sự tăng giá như thuê đáng thuật lên cận 20% và 8% tại hai thị dài nào.Sydney đặt tham dự báo sẽ là đơn điểm lạnh mức thị dài
văn buồng cho thuê khu vực châu lệ Á Thái Bình Dương (Ảnh: realestateview.com.au)

Tại Tokyo, vào 2017, giá như thuê đấu thô lỗ đạt mức cao nhất trong suốt 8 năm qua mà nguồn cung mới gia gia nhập thị dài năm 2018 có trạng thái ghìm hãm giỏi lao chừng tăng tiền thuê. Các trung bụng đánh nghệ dãy đầu mức Ấn Độ, Bengaluru, Pune và Hyderabad cũng sẽ làm chứng kiến sự tăng giá như thuê cao nhất trong suốt cạc thị dài mới đặt trong suốt năm tới với 17%, 10% và 6% tương ứng, vị sự vạc triển khoẻ mức cạc ngành Công nghệ am hiểu tin kích hoạt xít vụ (ITES).
Bà Zialcita lưu ý: “Sydney, Tokyo, Melbourne, Bengaluru, Hyderabad, Pune, Chennai và Bangkok sẽ làm chứng kiến sự tăng giá như thuê chèn tượng trong suốt năm tới “.
Có giàu cơ sở đặt đem ra những tham dự báo tàng trữ bừa. Lượng việc làm tăng trong suốt lĩnh vực đánh việc sử dụng văn buồng, dẫn tới yêu cầu bay chẳng buồng văn buồng mới sẽ đạt mức cao kỷ lục trong suốt khu vực. Các trung bụng đánh nghệ am hiểu tin, xít vụ thuê ngoài mức ngành IT còn tạo nguồn cầu to cho thị dài. Bên ven đó, sự vạc triển tàng trữ bừa trong suốt lĩnh vực ngân dãy, lan truyền am hiểu, viễn am hiểu, xít vụ giỏi chính và biểu hiểm nguy và cạc ngành xít vụ và ghê doanh chăm nghiệp khác cũng đem lại nguồn cầu văn buồng to .
Nhu cầu tăng khoẻ kích nguồn cung mới bùng nổ tại cạc thị dài chủ yếu lõi trong suốt năm tới. Cụ trạng thái , rành thị dài, có 70-80% nguồn cung mới sẽ tới từ bỏ Bắc Kinh và Thượng Hải (Trung Quốc). Điều nào dẫn theo hệ trái là tỷ châu lệ rỗng mức 2 vách phường phố nào tham dự kiến tăng 9-10% với Bắc Kinh và 14-15% với Thượng Hải. Riêng với Singapore, tỷ châu lệ văn buồng rỗng có trạng thái đạt mức cao nhất trong suốt 7 năm qua, đạt 8-9%. Tuy nhiên, tỷ châu lệ rỗng có trạng thái chỉ là lâm thời thời vì chẳng buồng văn buồng cao gấp đấu thô lỗ đặt hưởng nướu từ bỏ xu hướng đầu tư khoẻ mẽ vào giỏi sản có chồng cây cao.