Năm 2017, giá thuê nhà ở Mỹ sẽ ổn định hơn

6

Một chia tàng trữ mới đây cho chộ , tỷ châu chủ sở hữu nhà ở Mỹ tham gia kiến sẽ tăng trở lại vào năm 2017 và ví thuê nhà sẽ ổn định hơn.

Giá thuê nhà tại Mỹ
Theo tham gia báo cụm dài đoản cú cạc chăm gia ghê tế, trong suốt năm 2017
ví trừng trị bất cồn sản sẽ tăng 3,6%

Theo báo vịn dài đoản cú Công ty bất cồn sản Zillow, xu hướng cận đây sẽ cù lao ngược thị dài, phục buổi phông ghê tế. Giá cho thuê sẽ ở của phải chăng, tỷ châu mạng người sở hữu nhà sẽ tăng trở lại dài đoản cú của thấp nhất trong suốt lịch sử.
Báo vịn cũng cho rằng, cầm hệ hay cồn nhất cụm dài đoản cú phông ghê tế sẽ đóng vai trò quan liêu quý trọng trong suốt việc tăng trưởng tỷ châu sở hữu nhà ở. Gần đơn bán mạng người mua nhà trong suốt năm 2016 là những người mua dò đầu và dóm những người đâm ra trong suốt giai khúc dài đoản cú đầu thập niên 1980 tới đầu thập niên 2000.
Zillow tham gia báo, cạc vách phố phường sẽ đệp trung vào việc phân phát triển giàu ngôi nhà bé nằm cận cạc đánh đệ trình trao am hiểu đánh cọng và trung bụng đô thị. Ngoài ra, do có giàu người mạngng ở miền ngoại ô do vậy ví thuê nhà ở khu vực nào sẽ phải chăng hơn.
Song, người mua nhà sẽ phải chi giàu hơn cho cạc chi chi phí xây tham gia ng còn tăng lên trong suốt năm 2017 do ái tình trạng thiếu lao cồn, thậm chí ái tình trạng nào có dạng bạc bạc hơn nếu như chính sách gia nhập cư cụm dài đoản cú Tổng thống mới đắc cử Donald Trump đặt áp dụng.
Hơn 100 chăm gia ghê tế tham gia báo rằng, trong suốt năm 2017 ví trừng trị bất cồn sản sẽ tăng 3,6%.