Năm 2016, dư nợ cho vay đầu tư kinh doanh BĐS tăng

2

Theo Ngân dãy Nhà nác , dư nợ nần cho vay đối xử với lĩnh vực đầu tư, ghê doanh bất cồn sản năm 2016 đấu thô lỗ tăng so với năm 2015.

Dư nợ nần cho vay đầu tư kin doanh BĐS
Dư nợ nần cho vay đầu tư ghê doanh BĐS tăng. Ảnh minh họa: TTXVN

Ngân dãy Nhà nác cho biết, năm 2016, thanh khoản ngữ thị dài bất cồn sản (BĐS) đã đặt tiến đánh ví tốt, hoạt cồn đầu tư diễn ra sôi đặt. Theo đó, dư nợ nần cho vay đối xử với lĩnh vực đầu tư ghê doanh BĐS đã đấu thô lỗ tăng. Trong mạng nào, dư nợ nần cho vay trong suốt lĩnh vực ghê doanh BĐS tăng 8,5% so với cuối năm 2015, tương đương của 426.181 tỷ cùng.
Thêm đơn lĩnh vực có khoản dư nợ nần cho vay khá cao là đầu tư ghê doanh BĐS khác với 92.676 tỷ, tăng cận 16% mà bây giờ cũng có xu hướng giảm dần. Ngoài ra, dư nợ nần cho vay xây dựng khu tiến đánh nghiệp, khu chế xuất là 13.908 tỷ cùng, tăng 2,88%; dư nợ nần cho vay xây dựng, sửa sửa mua nhà đặt ở kết phù hợp với cho thuê là cũng ở của 146.098 tỷ cùng, tăng 9,27% so với năm 2015; dư nợ nần cho vay xây dựng khu đô thị là 80.767 tỷ cùng, tăng cận 15%.
Đặc biệt, dư nợ nần cho vay xây dựng văn buồng (cao ốc) cho thuê ở của 31.085 tỷ, giảm 5,56% so với kết thúc năm đoái mà đã tăng so với tháng cận đây. Thêm đơn khoản dư nợ nần cho vay nữa cũng giảm rõ rệt là xây dựng, sửa sửa , xây nhà đặt cho thuê, bán với 35.609 tỷ cùng và dư nợ nần cho vay mua quyền sử dụng đất là 26.038 tỷ cùng, giảm 4,15% so với năm 2015.
Theo Ngân dãy Nhà nác , dư nợ nần xấu cho vay đối xử với lĩnh vực đầu tư, ghê doanh BĐS tâm tính tới cả quý báu III/2016 là 16.761 tỷ cùng trên tổng dư nợ nần cho vay trong suốt lĩnh vực ghê doanh BĐS là 426.181 tỷ cùng (chiếm 3,93% tổng dư nợ nần cho vay trong suốt lĩnh vực nào).