Mỹ: Doanh số nhà chờ bán giảm

1

Sau 3 tháng tăng đều đặn liên đấu, doanh mạng nhà đợi bán ở Mỹ trong suốt tháng 5 giảm ở ắt trưởng 4 khu vực thị dài chính.

nhà đợi bán ở Mỹ
Doanh mạng nhà đợi bán ở Mỹ giảm
Theo chỉ mạng nhà đợi bán từ bỏ Hiệp hội Môi giới Quốc gia, sự giảm tụt 3,7%, từ bỏ 115 trong suốt tháng 4 xuống đang 110,8 trong suốt tháng 5, thấp hơn tháng 5/2015 là 0,2%.
Lawrence Yun, nhà Kinh tế trưởng mực tàu NAR cho biết, doanh mạng nhà đợi bán trong suốt tháng 5 giảm xỏ xiên cả trên trưởng nác trên cầm giới. Hiệp hội Môi giới dư dấn rằng, tiềm mạng ngày càng tăng thời buồng cận đây khiến người mua bị thất vọng vì sự ria chiếm căng liền và sự thiếu hụt nhà ở với giá như trưởng phải chăng trên thị dài.
Trong xỏ xiên cả cạc năm qua, lời suất cầm chấp dao cồn loanh quanh 3 của thấp nhất. Tổng mạng nhà ở tồn kho cuối mỗi đơn tháng hử giảm đáng thuật so với năm ngoảnh . Nhà ở chẳng đủ cung gấp ra thị dài đặt nép kịp với nhu cầu và đặt giữ giá như ở của phù thích hợp hơn với chỉ mạng lân phạt và lao chừng tăng lương.
Nhận định bay thị dài trong suốt bán năm sau, Yun tin tham gia báo, tác cồn từ bỏ việc Anh ra khỏi EU sẽ tạo ra những cơ hội tiềm hay cho thị dài nhà đất Mỹ.
Trong ngắn thời hạn, sự biến cồn trên ắt trưởng cạc thị dài giỏi chính rất có trạng thái sẽ xảy ra, khiến cho lời suất cầm chấp thấp hơn và nhu cầu từ bỏ khách khứa dãy nác ngoài chừng chừng đơn chỗ an rành hơn đặt đầu tư tiền bình diện sẽ có xu hướng tăng cao.