Mức lương quản lý cấp cao ngành BĐS lên đến 50 triệu đồng/tháng

4

Mức lương trung bình phẩm cao nhất thứ vị trí cai quản lý lên tới 50 triệu cùng trong suốt lĩnh vực chước nhóm, kiểm nhóm và nhích vụ thuế khoá cgia tộcc ngành bất cồn sản (BĐS).

Báo viện bảng lương ngành BĐS thứ trang mệnh việc làm JobStreet tiến hành ta tại danh thiếp vách ta phố phường to ở Việt Nam trong suốt năm 2016 cho chộ , của lương trung bình phẩm cao nhất thứ vị trí cai quản lý lên tới 50 triệu cùng trong suốt lĩnh vực chước nhóm, kiểm nhóm và nhích vụ thuế khoá. Mức lương trung bình phẩm thứ lĩnh vực nào là 30 triệu cùng, dù thấp hơn mà vẫn cao nhất rành ngành.
Nhưng đặt lên đặt của lương nào, gia tộc phải ép đầu trường đoản cú vị trí thứ đâm viên mới tốt nghiệp với của lương trung bình phẩm 5,7 triệu. Mức lương nào thấp hơn lĩnh vực Thương mại chung và bán buôn tại 7 triệu cùng.
lương nhân dịp viên bất cồn sản
Lương đâm viên mới tốt nghiệp ngành BĐS thấp nhất là 5 triệu cùng
Lên gấp chừng nhân dịp viên, con mạng cao nhất cgia tộcc bay Quản lý và tư cuốn nhân dịp sự với 21 triệu cùng. Mức lương trung bình phẩm thứ lĩnh vực nào đạt tới 42 triệu cùng. Trong khi đó, lĩnh vực Kế nhóm, kiểm nhóm, nhích vụ thuế khoá lại có của lương trung bình phẩm thấp nhất tại 5 triệu cùng.
lương nhân dịp sự ngành bất cồn sản
Mức lương trung bình phẩm nhân dịp viên lĩnh vực khách khứa sạn, khu hắn dưỡng đạt 9.5 triệu cùng
lương nhân dịp sự gấp cao BĐS
Khi vẫn đạt tới của nhân dịp sự gấp cao, của lương trung bình phẩm thứ danh thiếp lĩnh vực
chẳng có sự kênh chệch đáng tường thuật tại 10 triệu cùng

lương cai quản lý gấp cao BĐS
Khoảng danh thiếp h giãn khoẻ đối xử với vị trí Quản lý