Lỗ hổng công chứng: Một lô đất bán cho hai người

3

Những lỗ lã hổng trong suốt hoạt cồn làm làm chứng hử giúp cạc đối xử tượng xấu gán cù lao giàu người dân mua bán nhà đất, tranh chiếm dãy tỷ cùng.


Giấy tờ giả đò mà đã đặt làm làm chứng trót lọt, khiến người dân mắc cạm chết hết tỷ cùng
Ghi dấn tại quận Gò Vấp, Tp.HCM, lô đất hơn 100 m2 đặt ông Vượng mua cạch đây 6 tháng với ví 1,5 tỷ cùng. 1 tháng sau, cũng lô đất nào lại đặt đơn người khác bán cho bà Oanh với ví 3,2 tỷ cùng. Cả hai vụ mua bán trên đề pa u bị cạc đối xử tượng làm giả đò giấy tờ.
Trường phù hợp mực ông Vượng là giả đò làm chứng minh thơ mạo danh chủ đất. Trường phù hợp mực bà Oanh bị làm giả đò sổ đỏ. Tuy nhiên, chẳng hiểu vì sao hết hai cỗ hầu sơ đề pa u đặt làm làm chứng trót lọt.
Thừa dấn cuốn đề pa nào, bừa diện Phòng Công làm chứng Việt An, chốn làm làm chứng cỗ hầu sơ cho ông Vượng cho biết, gia tộc hử chẳng phạt bây giờ ra giấy tờ là giả đò, mà cạc am hiểu tin nào cũng hử đặt cập nhật đặt đem lên hệ thống.
Còn Văn buồng Công làm chứng mạng 5, chốn làm làm chứng cỗ hầu sơ cho bà Oanh giả đòi hích, gia tộc chẳng chộ am hiểu tin hử trao xít trên hệ thống nên chi đã làm làm chứng theo đúng quy đệ trình.
Theo bừa diện Sở Tư pháp Tp.HCM, Sở đang xác minh vụ việc xem sai sót nằm ở đâu và sẽ có hướng xử lý. Nhưng bất cập là bây giờ nay, chửa có hệ thống liên am hiểu giữa Sở Tư pháp và Sở TN&MT, vì vậy cũng hạn vận chế sự phạt bây giờ giấy tờ giả đò mực làm làm chứng viên.
Giấy tờ giả đò mà đã đặt làm làm chứng trót lọt, hệ trái là những người như ông Vượng chẳng may mắc cạm hử chết hết tỷ cùng. Đây mới chỉ là đơn vụ việc, theo làm phản ánh mực cạc buồng làm làm chứng , ái tình trạng giấy tờ giả đò ngày càng giàu, đang đặt làm rành vi, nên chi phải chẳng có đơn hệ thống am hiểu tin kiểm rà tốt thời khó mà phạt bây giờ đặt.