Lễ bàn giao cụm cao ốc căn hộ Tân Mai

2

Ngày 25/6 vừa qua, tham gia án co cụm Cao ốc căn hộ Tân Mai do Công ty CP đầu tư xây tham gia ng Tân Bình làm chủ đầu tư hả tiến hành ta bàn trao giấy làm chứng thú dấn quyền sở hữu căn hộ vô khối B cho cạc cư dân đâm sống tại tham gia án.

 co cụm cao ốc căn hộ Tân Mai
Đại diện Công ty Tân Bình trao giấy làm chứng thú dấn quyền sở hữu căn hộ cho cư dân
giấy làm chứng thú dấn quyền sở hữu căn hộ
Một cư dân hào hứng thú khi đặt dấn giấy làm chứng thú dấn quyền sở hữu căn hộ

Công ty CPĐTXD Tân Bình tham gia kiến sẽ bàn trao GCNQSH cho 272 căn vô khối B trong suốt vòng 3 tháng. Sau khi bàn trao căn hộ Tân Mai cho khách khứa dãy, Công Ty CPĐTXD Tân Bình hả tiến hành ta đầu tư cạc tiện ích lợi đả cọng đặt phục vụ nhu cầu đâm sống mức cạc cọng cùng cư dân đâm sống tại tham gia án: khu xê vụ thương tình mại, nhà đâm hoạt cọng cùng, khu trò nhởi dành cho trẻ em, đả viên cây xanh, dài mậm non…

Lễ bàn trao co cụm cao ốc căn hộ Tân Mai
Lễ bàn trao co cụm cao ốc căn hộ Tân Mai
Lễ bàn trao co cụm cao ốc căn hộ Tân Mai

Bên mép đó, Công ty CPĐTXD Tân Bình cũng tiến hành ta triển khai đả tác cai quản lý chung cư cũng như nỗ lực gấp giấy CNQSH căn hộ cho cạc cư dân đâm sống tại tham gia án. Đây chính là sự dạng bây giờ uy tín mức Chủ Đầu Tư Tân Bình đối xử với khách khứa dãy và dạng bây giờ sự nghiêm túc thực bây giờ cạc trách nhiệm cùa Công ty đối xử với cư dân đâm sống tại cạc tham gia án do Công ty CPĐTXD Tân Bình đầu tư và vạc triển.
Thông tin chi máu vui bụng liên hệ:
Phòng KD Công ty CP Đầu Tư Xây tham gia ng Tân Bình
51 Hoàng Việt, Phường 4, Quận Tân Bình
Hotline: 0901.38.68.38