Lạng Sơn: Duyệt xây dựng hạ tầng khu tái định cư 420 tỷ đồng

2

UBND tỉnh Lạng Sơn vừa phê chuẩn y đề pa xuất Dự án Xây tham gia ng hò chừng kỹ kể khu tái định cư và dân cư cạn thôn xã Hữu Khánh, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn theo hình thức PPP (hợp cùng BT) mực tàu Công ty CP Xây tham gia ng Thành Sơn.

 xây tham gia ng hò chừng khu tái định cư
Tỉnh Lạng Sơn vừa phê chuẩn y đề pa xuất xây tham gia ng hò chừng khu tái định cư
tại xã Hữu Khánh, huyện Lộc Bình.
Ảnh: Internet

Cụ dạng, quy mô mực tàu tham gia án gồm: Tạo quỹ đất ở tái định cư, đất ở thẳng tuột áp, đất nhách vụ trong suốt phò m vi thực bây giờ Dự án (48,84 ha); cùng thời, hoàn trả tbây giờ 1 khu dân cư trả lời ứng nhu cầu chừng 4.055 người với chừng 811 hộ dân.
Theo tham gia kiến, tổng nguyên đầu tư mực tàu tham gia án lên tới cận 420 tỷ cùng, trong suốt đó, chi chi phí xây tham gia ng là 316 tỷ cùng. Trong cơ bấu nguồn nguyên, nguyên chủ sở hữu mực tàu nhà đầu tư chừng 63 tỷ cùng, đương lại cận 357 tỷ cùng do nhà đầu tư huy cồn.