Kiến nghị xóa quy hoạch “treo” 3 khu công nghiệp tại Tp.HCM

1

Mới đây, Sở Quy hoạch – Kiến trúc đệ trình UBND Tp.HCM xem xét xóa quy hoạch “treo” 3 khu tiến công nghiệp (KCN) ở huyện Hóc Môn và Củ Chi. Trong đó, KCN Xuân Thới Thượng đặt quy hoạch hử hơn 15 năm, mà tới nay đã có chửa có tham gia án nè đặt triển khai, khiến đời sống hạng dãy ngàn người dân bị hình hưởng.

UBND huyện Hóc Môn cho biết, khu vực tham gia án KCN Xuân Thới Thượng (300 ha) có chừng 483 hộ dân, gồm 2.254 nhân dịp khẩu còn đâm sống. Tuy đặt quy hoạch tự hơn 15 năm nay, mà tới nay đã có chửa có tham gia án nè đặt triển khai, khiến cá sống và quyền nướu hạng người dân bị hình hưởng. Thực tế trên dẫn tới việc tố đại cáo, năng khiếu nài băng gấp kéo trường.
xóa quy hoạch treo
Bản bầy quy hoạch KCN Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn
Trong khi đó, theo chính quyền huyện Củ Chi, khu vực tham gia án KCN Bàu Đưng (175 ha) và Phước Hiệp (200 ha) bây giờ có hơn 410 hộ dân còn đâm sống. Vì vậy, việc quy hoạch “treo” làm hình tới đời sống đâm hoạt cũng như việc chuyển sang nhượng đất vòng đai, xây tham gia ng nhà cửa hạng người dân.
Theo kiến nghị hạng UBND huyện Hóc Môn, Củ Chi và Ban quản lí lý Khu chế xuất – Khu tiến công nghiệp (KCX – KCN) vách phố phường, Sở Quy hoạch – Kiến trúc kiến nghị UBND Tp.HCM xem xét xóa “treo” 3 KCN Xuân Thới Thượng, Bàu Đưng và Phước Hiệp.
Sở Quy hoạch – Kiến trúc cho biết, quy hoạch 3 KCN ở huyện Củ Chi và Hóc Môn chẳng khả thi, do đó có dạng xem xét xóa khỏi danh trang mục quy hoạch phạt triển cạc KCX và KCN tại Tp.HCM. Do vậy, Sở Quy hoạch – Kiến trúc kiến nghị UBND vách phố phường báo đại cáo Thủ tướng tá Chính che chấp xuôi phương án nào.
Ngoài ra, Sở Quy hoạch – Kiến trúc vách phố phường muốn giữ vốn dĩ quỹ đất phạt triển KCX, KCN đệp trung hạng vách phố phường với 7.00ha. Những vị trí quy hoạch KCN mới bù vào 3 KCN bị đề pa nghị loại quăng quật sẽ đặt vách phố phường đề pa xuất sau khi rà rà, công ví và điều chỉnh quy hoạch chung.