Hưởng thuế thu nhập DN ưu đãi 10% khi đầu tư cải tạo chung cư cũ

1

Các doanh nghiệp thực bây giờ tham gia án đầu tư xây tham gia ng, cải tạo nhà chung cư cũ có dạng sẽ đặt hưởng ưu thết đãi thuế má suất thu gia nhập doanh nghiệp 10% trong suốt giai khúc 2017 – 2020.

Đầu tư cải tạo chung cư cũ
Đầu tư cải tạo nhà chung cư cũ sẽ đặt hưởng ưu thết đãi thuế má suất thu gia nhập
doanh nghiệp 10%. Ảnh minh tai. Nguồn: Internet

Thông tin trên vừa đặt Bộ Tài chính đệ trình Chính che đặt đệ trình Quốc hội am hiểu qua.
Theo đó, mực tàu thuế má ưu thết đãi thu gia nhập doanh nghiệp 10% đặt áp dụng trần thuật tự khi ép đầu tait cồn ghê doanh trong suốt 15 năm. Doanh nghiệp đặt miễn là thuế má trong suốt 4 năm, tâm tính tự khi có thu gia nhập chịu thuế má và giảm 50% mạng thuế má phải nạp trong suốt 9 năm đấu theo đối xử với diện tàng trữ nhà ở phục vụ tái định cư tại nơi chẳng chọc diện phải nạp thuế má GTGT.
Bên ven đó, doanh nghiệp phải bắt bẻ nhóm riêng thu gia nhập mực tàu tự ng tham gia án đầu tư xây tham gia ng, cải tạo lại nhà chung cư cũ đặt làm căn căn cứ hưởng ưu thết đãi thuế má .