Hồng Kông: Giá chung cư giảm mạnh trong năm 2016

2

Theo Công ty tư cuốn bất cồn sản JLL, nền nã ghê tế suy yếu và bất ổn ở Hồng Kông hả hình hưởng tới thị dài địa ốc tại đây. Trong bối chình đó, những nhà vạc triển địa phương đương áp dụng những chiến lược nối thầu đầy cật coi trọng.

BĐS cao gấp
Sự bất ổn bay ghê tế và tham gia định thuê nhà ít lạc quan lại hả
hình hưởng tới nhu cầu thuê BĐS nhà ở cao gấp

Những nhà vạc triển ở Trung Quốc Đại lục hả ép đầu hoạt cồn vào đầu năm nay khi gia tộc kiên trì với chước hoạch rành cầu, tức mua 3 trong suốt 8 khu vực dân cư am hiểu qua nối thầu đánh khai.
Triển vọng mờ bàng quan từ bỏ cạc nhà vạc triển hả làm phản ánh trong suốt chướct trái ghê doanh bất cồn sản (BĐS) với 5 hầu sơ thầu vách đánh thấp hơn kỳ vọng của thị dài. Kết trái chia tàng trữ ghê doanh BĐS của Chính che cho chộ , giá như BĐS tại cạc khu vực đặt quan lại áp trong suốt vòng 12 tháng qua hả giảm tới 20%. Sự quan lại bụng từ bỏ cạc nhà vạc triển Đại lục cũng hả ép đầu hò nhiệt trong suốt quý báu II/2016, xu hướng nào sẽ đương đấu diễn trong suốt ngắn hò n.
Trong quý báu đầu tiên, doanh mạng bán nhà đạt của thấp kỷ lục trước khi có sự phục hầui nặng trong suốt quý báu II. Nhưng trung bình phẩm vô số cây trao nhách BĐS dãy tháng trong suốt bán đầu giảm 38,3% so với với kỳ là 3320 trao nhách, so với của trung bình phẩm dãy tháng là 5.377 trao nhách đặt ghi dấn trong suốt chừng thời buồng tương ứng của năm 2015. Trong khi đó, doanh mạng bán nhà từ bỏ tháng 1 tới tháng 3 thấp hơn so với của đáy thị dài vào tháng 5/2003 là 4.130 trao nhách.
Tại thị dài sơ gấp, những nhà vạc triển đương mở rộng chước hoạch giỏi chính cho người mua tiềm hay đặt giúp thúc ập doanh mạng bán. Còn trên thị dài của gấp, trong suốt bán đầu năm giá như trừng phạt nguyên nhà ở bừa chúng có xu hướng giảm 6,4%, do biến cồn của thị dài làm chứng khoán trong suốt nác và triển vọng bay lời suất.
Tại cạc thị dài cho thuê nhà ở, sự bất ổn bay ghê tế và tham gia định thuê nhà ít lạc quan lại hả hình hưởng tới nhu cầu thuê BĐS nhà ở cao gấp.