Hơn 14 vạn trường hợp tại Hà Nội vướng mắc cấp sổ đỏ

1

Sở Tài cựu và vá dài Hà Nội cho biết, rành vách phố phường có 146.879 dài hạp tồn ứ, vướng mắc đất vành đai , lâm vào danh thiếp dài hạp tranh chấp, lấn tranh, năng khiếu kiện hoặc chẳng phù hạp với quy hoạch…

Hơn 14,6 vạn dài hạp vướng mắc nhà ở, đất vành đai

Theo thống kê ngữ Sở Tài cựu và Môi dài Hà Nội, trên địa bàn vách phố phường, cần lập hầu sơ cai trái n lý, đăng tải ký gấp giấy làm chứng dấn gồm: 6.366 thửa đất do danh thiếp tổ chức đang sử dụng đất có chửa kê khai gấp giấy làm chứng dấn, trong suốt đó, 2.389 thửa đất ngữ danh thiếp tổ chức ghê tế; 3.977 thửa đất ngữ danh thiếp cơ quan liêu hành ta chính Nhà nác , tổ chức chính trừng trị, tổ chức chính trừng trị xã hội, tổ chức sự nghiệp; 4.637 thửa đất ngữ danh thiếp cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng.
Đối với cá nhân dịp , hộ gia đình sử dụng đất trong suốt danh thiếp khu dân cư đang tồn ứ, vướng mắc là 146.879 dài hạp. Trong đó, có 20.232 thửa đất lấn tranh; 23.176 thửa đất chuyển trang mục mục tiêu sử dụng sai quy định; 45.455 thửa đất gấp đất trái thẩm quyền; 7.935 thửa đất tranh chấp, năng khiếu kiện; 18.012 thửa đất chẳng phù hạp với quy hoạch và 32.069 dài hạp khác.
Theo chỉ đạo ngữ UBND vách phố phường, Sở Tài cựu và Môi dài có văn bản, đề pa ra danh thiếp áp giải pháp ập chóng tiến chừng gấp giấy làm chứng dấn quyền sử dụng đất sau dồn điền tráo thửa; gấp giấy làm chứng dấn cho người mua nhà tại danh thiếp tham dự án và danh thiếp áp giải pháp tháo dỡ gỡ những khó khăn, vướng mắc, tồn ứ bay đánh tác nào…

vướng mắc gấp sổ đỏ
TP. Hà Nội có 146.879 dài hạp tồn ứ, vướng mắc đất vành đai . Ảnh minh họa.

Cụ dạng, thực bây giờ Quyết định 2102/QĐ-UBND ngày 28/4/2016 ngữ UBND TP. Hà Nội, Sở Tài cựu và Môi dài (cơ quan liêu thường trực) hả lập tổ giúp việc Tổ đánh tác liên ngành, gồm bừa diện danh thiếp Sở: Xây tham dựng, Tài cựu và Môi dài, Quy hoạch – kiến trúc, Nông nghiệp và phạt triển cạn thôn, Tài chính, Thanh tra vách phố phường, Cục Thuế Hà Nội và ngành nội chính…
Tổ giúp việc nào căn cứ t làm 3 tổ giúp tổ liên ngành, có trách nhiệm làm việc, kiểm tra tại danh thiếp quận, huyện, thị xã đặt rà rà, tháo dỡ gỡ vướng mắc, khó khăn trong suốt việc gấp giấy làm chứng dấn cho danh thiếp cá nhân dịp , hộ gia đình,… Các tổ giúp việc ngữ Sở Tài cựu và vá dài sẽ duy trì hoạt chừngng giúp Tổ đánh tác liên ngành đặt đồng tháo dỡ gỡ vướng mắc, khó khăn trong suốt việc gấp Giấy làm chứng dấn quyền sử dụng đất, giấy làm chứng dấn cá nhân dịp , hộ gia đình tại danh thiếp khu dân cư, phấn nối tới tháng 6/2017 cơ bản hoàn trả vách .

Cấp Giấy làm chứng dấn đất sau dồn điền tráo thửa, nhà ở

Nhằm xuôi nướu cho việc tra căn cứ u, biểu đảm việc gấp Giấy làm chứng dấn quyền sử dụng đất năm 2016 đối xử với diện tàng trữ đất cạn nghiệp hả thực bây giờ khúc việc dồn điền tráo thửa, Sở Tài cựu và Môi dài Hà Nội hả ban hành ta Hướng dẫn mạng 8420/STNMT-ĐKTKĐĐ, ngày 29/8/2016, hướng dẫn việc gấp, tráo lại giấy làm chứng dấn quyền sử dụng đất cho danh thiếp cá nhân dịp , hộ gia đình sau khi thực bây giờ khúc dồn điền tráo thửa đất sản xuất cạn nghiệp.
Đồng thời, trong suốt tháng 9/2016, Sở Tài cựu và Môi dài hả vách lập 6 tổ đánh tác đặt chỉ đạo điều hành ta và tháo dỡ gỡ những khó khăn, vướng mắc, thực bây giờ danh thiếp áp giải pháp ập chóng tiến chừng gấp giấy làm chứng dấn quyền sử dụng đất sau dồn điền tráo thửa tại danh thiếp huyện, thị, xã trên địa bàn vách phố phường.
Đối với gấp Giấy làm chứng dấn cho người mua nhà tại tham dự án phạt triển nhà ở, theo Quyết định mạng 2528/QĐ-UBND ngày 21/5/2016 ngữ UBND vách phố phường, Sở Tài cựu và Môi dài hả triển khai Đoàn thanh tra liên ngành, thực bây giờ thanh tra, kết luận đối xử với danh thiếp tham dự án khu nhà ở, khu đô thị mới trên địa bàn vách phố phường có sai phạm bay quy hoạch, bơ vơ tự xây tham dựng và sử dụng đất… Căn căn cứ vào kết trái thanh tra, đoàn thanh tra đang tổng hạp, đề pa xuất danh thiếp biện pháp tự khắc phục, xử lý vi phạm và tháo dỡ gỡ vướng mắc, khó khăn trong suốt việc gấp giấy làm chứng dấn quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở cho người mua nhà. Sau đó, báo biện UBND TP. Hà Nội xem xét, chỉ đạo áp giải quyết theo quy định.