Hà Nội: triển khai lập đồ án quy hoạch KĐT Hòa Lạc

0

Mới đây, UBND TP. Hà Nội vẫn ban hành ta văn bản chỉ đạo cạc đơn vị liên quan liêu khẩn cấp giương triển khai lập bầy án quy hoạch và đầu tư xây tham dựng khu đô thị đâm xắt Hòa Lạc.

khu đô thị hòa lạc
Khẩn giương lập bầy án quy hoạch KĐT đâm xắt Hòa Lạc (Ảnh: Dân trí)
Theo đó, UBND TP. Hà Nội trao Sở Quy hoạch – Kiến trúc chủ trì phối ăn nhập với Viện Quy hoạch xây tham dựng Hà Nội và cạc sở, ngành liên quan liêu khẩn cấp giương hướng dẫn Liên danh (Công ty CP Đầu tư yêu thương mại Thu Hà và Công ty CFLD (Singapore) Investment Pte.Ltd) và Công ty CP Đầu tư và Phát triển đô thị Việt Hưng (Vihajico) nghiên cứu và đề pa xuất ý tưởng mới lồng tháp , té sung vào bầy án Quy hoạch chung KĐT Hòa Lạc, báo viện UBND TP. Hà Nội trước ngày 31/12/2016 đặt báo viện Thường túc trực Thành ta ủy xem xét am hiểu qua.
Trên cơ sở đó, Viện Quy hoạch xây tham dựng Hà Nội tiến hành ta hoàn trả tbây giờ bầy án Quy hoạch chung đô thị Hòa Lạc, lấy ý kiến cạc Bộ, ngành, đơn vị liên quan liêu , đệ trình Bộ Xây tham dựng thẩm định và Thủ tướng tá Chính che phê chuẩn y. Đồng thời, hướng dẫn cạc nhà đầu tư triển khai nghiên cứu lập nhiệm vụ, bầy án quy hoạch chi máu KĐT đâm xắt Hòa Lạc; thẩm định, đệ trình UBND TP. Hà Nội phê chuẩn y.
Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối ăn nhập với Sở Tài chính, cạc sở, ngành, đơn vị liên quan liêu triển khai nghiên cứu đề pa xuất ngữ cạc nhà đầu tư (bao gồm trưởng cạc cam kết giỏi chính) đặt hướng dẫn cạc nhà đầu tư bay quy đệ trình thủ thô lỗ chấp xuôi đầu tư, đề pa xuất cơ chế kín thù ập chóng quy đệ trình thủ thô lỗ và tiến chừng triển khai thực bây giờ tham dự án đầu tư xây tham dựng KĐT đâm xắt Hòa Lạc; báo viện UBND TP. Hà Nội trước ngày 31/12/2016.
Đề nghị Liên danh (Công ty CP Đầu tư Thương mại Thu Hà, Công ty CFLD (Singapore) Investment Pte.Ltd và Công ty CP Đầu tư và Phát triển đô thị Việt Hưng (Vihajico) khẩn cấp giương phối ăn nhập với cạc Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Quy hoạch – Kiến trúc, Tài chính, Viện Quy hoạch xây tham dựng Hà Nội và cạc Sở, ngành liên quan liêu đặt đặt hướng dẫn và phối ăn nhập thực bây giờ.