Hà Nội: Tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội Kiến Hưng

2

Sở Xây tham dựng Hà Nội vừa am hiểu báo việc đấu dấn hầu sơ đăng tải ký mua nhà ở xã hội đợt I, tòa OXH1 chọc tham dự án nhà ở xã hội Kiến Hưng – Khu đô thị mới Kiến Hưng (quận Hà Đông, Hà Nội).

nhà ở xã hội Kiến Hưng
Thời buồng đấu dấn hầu sơ đăng tải ký mua nhà ở xã hội Kiến Hưng
trường đoản cú ngày 12/11 tới 12/12/2016

Cụ dạng, tòa OXH1 có 160 căn hộ, có diện tàng trữ trường đoản cú 35,6m2 – 69,9m2; ví cho thuê 60.065 cùng/m2/tháng, ví bán lâm thời tâm tính 13,2 triệu cùng/m2 (chưa bao gồm chi phí biểu trì và thuế khoá VAT). Thời buồng đấu dấn hầu sơ trường đoản cú ngày 12/11 tới 12/12/2016, tại trụ sở Công ty CP Đầu tư phạt triển đô thị Kiến Hưng, mạng 40 lối Lê Hồng Phong, quận Hà Đông. Theo tham dự kiến, tham dự án sẽ hoàn trả vách và bàn trao căn hộ vào quý giá III/2017.
Được biết, tham dự án nhà ở xã hội Kiến Hưng do liên danh Công ty CP Đầu tư phạt triển đô thị Kiến Hưng và Công ty CP Đầu tư phạt triển Hợp Phú làm chủ đầu tư; tham dự án có quy mô 3 tòa nhà cao 6 chừng (OXH1, OXH2, OXH3), trong suốt đó chừng 1 làm xịch vụ thương tình mại, chẳng buồng đâm hoạt cọng cùng và khu vực đặt xe; trường đoản cú chừng 2 tới chừng 6 ba trí 500 căn hộ.