Hà Nội: “Thúc” tiến độ cấp sổ đỏ cho dân

4

UBND TP. Hà Nội vừa ban hành ta Văn bản 6364/UBND-ĐT bay xếp trung triển khai thực bây giờ đả tác gấp Giấy làm chứng dấn quyền sử dụng đất, quyền sở hữu giỏi sản lắp thẳng với đất và đả tác áp giải phóng phương diện cạ trên địa bàn Thành ta phường phố .

tiến chừng gấp sổ hồng cho dân
Hà Nội đấu thô lỗ “thúc” tiến chừng gấp sổ hồng cho dân

Cụ trạng thái , UBND TP. Hà Nội yêu cầu danh thiếp sở, ban, ngành xếp trung thực bây giờ đả tác gấp giấy làm chứng dấn quyền sử dụng đất, quyền sở hữu giỏi sản lắp thẳng với đất và đả tác áp giải phóng phương diện cạ trên địa bàn Thành ta phường phố , biểu đảm hoàn trả vách ta nhiệm vụ theo chỉ đạo cụm từ Thường túc trực Thành ta ủy.
TP. Hà Nội trao Sở Tài vốn liếng và và Môi dài, Ban Chỉ đạo Giải phóng phương diện cạ Thành ta phường phố là đầu mai tổng hạp, hướng dẫn đôn đốc danh thiếp đơn vị liên quan liêu trong suốt tổ chức thực bây giờ danh thiếp nhiệm vụ có liên quan liêu ; đề pa xuất báo biện UBND Thành ta phường phố chỉ đạo, túa gỡ khó khăn vướng mắc băng thẩm quyền theo quy định.
Tính tới cuối tháng 6/2016, TP. Hà Nội hãy gấp Giấy làm chứng dấn quyền sử dụng đất cho 1.458.150 căn hộ, thửa đất, trong suốt đó 100% danh thiếp dài hạp sử dụng đất đủ điều kiện và kê khai đăng tải ký hãy đặt gấp Giấy làm chứng dấn, đạt 89,9% thửa đất cụm từ cá nhân dịp , hộ gia đình sử dụng đất trong suốt danh thiếp khu dân cư; đạt 57% thửa đất do danh thiếp tổ chức sử dụng; đạt 89% căn hộ tại danh thiếp tham gia án phạt triển nhà ở; đạt 358 thửa đất do danh thiếp cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng sử dụng; gấp đặt 54.000 Giấy làm chứng dấn đất cạn nghiệp sau dồn điền, tráo thửa.
Ngày 24/6 vừa qua, lãnh đạo TP. Hà Nội hãy thống nhất với danh thiếp sở, ngành và địa phương liên quan liêu tới tháng 6/2017, TP. Hà Nội sẽ cơ bản hoàn trả vách ta việc gấp Giấy làm chứng dấn quyền sử dụng đất.