Hà Nội thu hàng ngàn tỷ đồng từ đấu giá đất

0

Đến nay, sau 8 tháng triển khai, Hà Nội bây giờ có 15 đơn vị tổ chức tiếp giá như quyền sử dụng đất (QSDĐ) với diện tàng trữ 21,3ha. 2.426 tỷ cùng là tổng mạng tiền thu bay trường đoản cú việc bán tiếp giá như.

Trong năm 2016, theo chước hoạch mạng 75/KH-UBND, UBND vách phố phường Hà Nội hử chỉ đạo Sở TN&MT và danh thiếp Sở, ngành, quận, huyện, thị xã thực bây giờ cùng cỗ danh thiếp áp giải pháp đặt kịp thời túa gỡ khó khăn, vướng mắc trong suốt quá đệ trình thực bây giờ tiếp giá như.
Sau 8 tháng triển khai, Hà Nội bây giờ có 15 đơn vị tổ chức tiếp giá như QSDĐ với diện tàng trữ 21,3 ha. 2.426 tỷ cùng là tổng mạng tiền thu bay trường đoản cú việc bán tiếp giá như. Với những con mạng chèn tượng nào, bây giờ Hà Nội hử đạt 58% chước hoạch năm 2016. Hà Nội tham gia định trong suốt năm nay sẽ thu hơn 3.050 tỷ cùng trường đoản cú tiếp giá như đất, gồm danh thiếp tham gia án trường đoản cú 5.000m2 trở lên chọc Thành phố phường quản lí lý. Số đang lại là đất bé thiêng liêng, xen kẹt dưới 5.000m2 do quận, huyện, thị xã quản lí lý.

tiếp giá như đất
Từ năm 2013 tới nay, việc bán tiếp giá như QSDĐ trên địa
bàn Thành phố phường liền băng chước hoạch đề pa ra

Để hoàn trả vách chỉ ăn tiêu hử đề pa ra, trong suốt những tháng đang lại năm 2016, Thành phố phường yêu cầu danh thiếp quận, huyện, thị xã và Sở, ngành liên quan liêu xếp trung ập chóng tiến chừng GPMB, xây tham gia ng hè chừng, hoàn trả tbây giờ danh thiếp thủ thô lỗ bay giá như khởi điểm, phương án tiếp giá như đặt tổ chức danh thiếp phiên tiếp giá như sớm nhất.
Từ năm 2013 tới nay, việc bán tiếp giá như QSDĐ trên địa bàn Thành phố phường liền băng chước hoạch đề pa ra. Chỉ riêng năm 2015, mạng giờ hồn trường đoản cú Sở TN&MT Hà Nội cho biết hử có 22 quận, huyện, thị xã và Trung bụng Phát triển quỹ đất tổ chức tiếp giá như quyền sử dụng đất, với diện tàng trữ đất tiếp giá như đạt 18,9 ha, thu bay cho ngân sách 3.398 tỷ cùng (đạt 128% chước hoạch).
Bên mé những chuyển biến tàng trữ bừa trong suốt tiến đánh tác tiếp giá như QSDĐ trên địa bàn vách phố phường Hà Nội thời quá đệ trình thực bây giờ đã đang tồn tại giàu khó khăn, vướng mắc bay nguồn nguyên thực bây giờ tiến đánh tác bồi thường, hỗ trợ GPMB, xây tham gia ng hè chừng kỹ kể tại danh thiếp khu đất tiếp giá như cần túa gỡ trong suốt thời buồng tới.