Hà Nội thành lập Chi cục Quản lý đất đai

3

UBND vách phố bầy Hà Nội vừa ban hành ta quyết định vách lập Chi cầmc súc Quản lý đất vòng đai Hà Nội túc trực chọc Sở Tài vốn và Môi dài.

Theo đó, Chi cầmc súc Quản lý đất vòng đai Hà Nội túc trực chọc Sở Tài vốn và Môi dài (Sở TN&MT) trên cơ sở tổ chức lại Phòng Quy hoạch – Kế hoạch sử dụng đất, Phòng Đăng ký thống kê đất vòng đai, Phòng Kinh tế đất chọc Sở TN&MT; trụ sở làm việc tại mạng 18, phố bầy Huỳnh Thúc Kháng, bầy Láng Hạ, quận Đống Đa.
Chi cầmc súc Quản lý đất vòng đai là tổ chức túc trực chọc Sở TN&MT, có tư cạch pháp nhân dịp , có con vết và giỏi khoản riêng theo quy định ngữ pháp luật; chịu sự chỉ đạo, cai quản lý túc trực đấu bay tổ chức, biên chế và hoạt cồn ngữ Sở TN&MT cùng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra bay chăm hoa, nghiệp vụ ngữ Tổng cầmc súc Quản lý đất vòng đai, Bộ Tài vốn và Môi dài.
cai quản lý đất vòng đai hà nội
Chi cầmc súc Quản lý đất vòng đai Hà Nội túc trực chọc Sở Tài vốn và Môi dài. Ảnh minh họa: Zing.vn

Chi cầmc súc có chức hay tham lam chước, giúp Giám đốc Sở TN&MT thực bây giờ chức hay cai quản lý nhà nác bay lĩnh vực đất vòng đai trên địa bàn TP Hà Nội chọc phạm vi nhiệm vụ, quyền vận hạn đặt trao theo quy định ngữ pháp luật.
Giám đốc Sở TN&MT có trách nhiệm chỉ đạo Chi cầmc súc xây dựng Quy định cầm trạng thái chức hay, nhiệm vụ, quyền vận hạn , tổ chức cỗ máy ngữ cạc buồng chăm hoa và mai quan tiền hệ làm tác ngữ Chi cầmc súc Quản lý đất vòng đai Hà Nội với cạc đơn vị chọc Sở; Xây dựng đệ trình tự, thủ thô lỗ, thời buồng áp giải quyết làm việc theo hướng rành gọn gàng, tiệm quả; Phối hiệp với cạc cơ quan tiền, đơn vị có liên quan tiền thực bây giờ việc ba trí, sắp tập, ổn định tổ chức cỗ máy, nhân dịp sự, cơ sở vật chầung , ghê chi phí, trang bòn bị, hầu sơ, giỏi liệu chừng liên quan tiền đặt tổ chức thực bây giờ chức hay, nhiệm vụ ngữ Chi cầmc súc theo quy định.