Hà Nội tạm dừng cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

1

Mới đây, Sở Xây dựng Hà Nội hỉ có Thông báo mạng 247/TB – SXD bay việc lâm thời thời ngừng đấu dấn hầu sơ đề pa nghị gấp làm chứng chỉ hành ta nghề nghiệp hoạt cồn xây dựng.

làm chứng chỉ hành ta nghề nghiệp hoạt cồn xây dựng
Tạm thời ngừng đấu dấn hầu sơ đề pa nghị gấp làm chứng chỉ hành ta nghề nghiệp
hoạt cồn xây dựng. Ảnh minh họa

Phó giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội Trần Việt Trung cho biết, lý do lâm thời ngừng là do mạng cây hầu sơ giàu, bây giờ Sở Xây dựng còn xấp trung đặt áp giải quyết khúc rành cỗ danh thiếp hầu sơ đề pa nghị gấp làm chứng chỉ hành ta nghề nghiệp hoạt cồn xây dựng hỉ đặt đấu dấn.
Nhằm đảm biểu đủ thời buồng áp giải quyết gấp làm chứng chỉ hành ta nghề nghiệp theo quy định, Sở Xây dựng Hà Nội am hiểu báo lâm thời ngừng đấu dấn hầu sơ đề pa nghị gấp làm chứng chỉ hành ta nghề nghiệp hoạt cồn xây dựng tường thuật từ bỏ ngày 24/8/2016 (gồm gấp tráo, gấp mới, gấp té sung, gấp lại). Những dài thích hợp hầu sơ chẳng đủ điều kiện đặt gấp làm chứng chỉ hành ta nghề nghiệp hoạt cồn xây dựng sau thời buồng nào sẽ đặt thực bây giờ theo quy định tại Thông tư mạng 17/2016/TT-BXD hạng Bộ Xây dựng.