Hà Nội: Sử dụng 950m2 đất số 19 Hàng Bài xây cơ sở hoạt động văn hóa

0

Mới đây, UBND TP. Hà Nội hẵng có quyết định trao cho Trung bụng văn hóa Kim Đồng (Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội) sử dụng 950m2 đất tại mạng 19, phố xá Hàng Bài, bầy Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm đặt sử dụng làm cơ sở hoạt cồn văn hóa.

Phố Hàng bài
Phố Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Theo đó, nhãi giới, vị trí, diện tàng trữ khu đất đặt xác định tại Bản bầy bây giờ trạng sử dụng đất tỷ ngọc trai 1/200 do Công ty CP Bản bầy và Đo đạc làm đệ trình Hà Nội lập tháng 9/2014, Sở Tài cựu và Môi trường xác dấn ngày 08/10/2014.
Trung bụng văn hóa Kim Đồng đặt trao đất làm cơ sở hoạt cồn văn hóa, thời hạn vận sử dụng đất lâu trường theo hình thức Nhà nác trao đất chẳng thu tiền sử dụng đất.
UBND vách phố xá trao cạc Sở: Xây dựng, Tài cựu và Môi trường, Tài chính, Quy hoạch Kiến trúc, Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thuế vách phố xá, Văn hóa và Thể thao, UBND quận Hoàn Kiếm theo chức hay, nhiệm vụ cai quản lý Nhà nác chăm ngành hướng dẫn Trung bụng văn hóa Kim Đồng thực bây giờ cạc nghĩa vụ mực tàu người sử dụng đất theo quy định.
Ngoài ra, UBND vách phố xá cũng chỉ đạo bầy Hàng Bài và UBND quận Hoàn Kiếm thực bây giờ việc kê khai, đăng tải ký cập nhật và chỉnh lý biến cồn quyền sử dụng đất vào hầu sơ địa chính, thường xuyên kiểm tra việc chấp hành ta pháp luật bay xây dựng, đất vòng đai, vá trường mực tàu Trung bụng văn hóa Kim Đồng theo cạc nội dung quy định, vạc bây giờ kịp thời và xử lý vi phạm bay cai quản lý xây dựng, đất vòng đai và vá trường theo thẩm quyền, báo viện UBND Tp.HCM theo quy định.
Bên ven đó, Trung bụng văn hóa Kim Đồng có trách nhiệm liên hệ với Sở Tài cựu và Môi trường đặt làm thủ thô lỗ gấp giấy làm chứng dấn quyền sử dụng đất theo quy định, cai quản lý và sử dụng diện tàng trữ đất đặt trao trong suốt phạm vi mốc xì giới, theo đúng trang mục mục tiêu và nội dung đặt trao . Sau 12 tháng thuật trường đoản cú ngày có quyết định mực tàu UBND vách phố xá, nếu như Trung bụng văn hóa Kim Đồng có chửa liên hệ với Sở Tài cựu và Môi trường đặt thực bây giờ nghĩa vụ thời quyết định kệ nhiên cả tiệm lực thi hành ta .
Trong quá đệ trình sử dụng đất, trường phù hợp Trung bụng văn hóa Kim Đồng sử dụng chẳng đúng trang mục mục tiêu và nội dung đặt trao thời Chủ ngoẻo UBND quận Hoàn Kiếm phố xái phù hợp đồng Giám đốc Sở Tài cựu và Môi trường lập hầu sơ đệ trình UBND vách phố xá thu hầui đất theo quy định mực tàu Luật Đất vòng đai.