Hà Nội sẽ xây công viên giải trí trong nhà Hello Kitty

2

Tập đoàn BRG và Công ty Sanrio Hong Kong – đơn vị sở hữu thương xót tiệm nhân dịp vật Hello Kitty vừa ký thỏa xuôi hiệp tác phân phát triển Công viên Giải trí với cạc nhân dịp vật cầmm từ Sanrio.

Công viên Hello Kitty
Hà Nội sắp có đánh viên áp giải trí trong suốt nhà thương xót tiệm quốc tế đầu tiên tại Việt Nam

Đây sẽ là đánh viên áp giải trí trong suốt nhà thương xót tiệm quốc tế đầu tiên tại Việt Nam. Song bây giờ BRG có chửa am hiểu tin cầm trạng thái bay khu vực triển khai cũng như quy mô tham gia án.
Bên ven nhân dịp vật Hello Kitty, dãy xê ri cạc nhân dịp vật đặt trẻ em ưa ưa chuộng khác như PomPomPurin, My Melody, Cinnamoroll, Kerokerokeroppi, Bad Badtz-Maru,… cũng sẽ có tại đánh viên nào.
Sanrio là thương xót tiệm gùi cạch sống rành cầu với biểu tượng hình hình mèo Hello Kitty. Đồng thời, đánh ty sở hữu những thương xót tiệm nhân dịp vật đặt tiếng như My Melody, PomPomPurin, Little Twin Stars, Cinnamoroll, Kerokerokeroppi, Bad Badtz-maru,… Hiện hơn 50.000 sản phẩm đem thương xót tiệm cầmm từ Sanrio còn có phương diện tại hơn 70 quốc gia.
Được biết, Tập đoàn BRG còn đầu tư và hoạt cồn xấp trung trong suốt lĩnh vực giỏi chính – ngân dãy và sân golf.