Hà Nội sắp có dự án du lịch, giải trí và nghỉ dưỡng 92ha tại Sóc Sơn

3

UBND TP. Hà Nội vừa ban hành ta Thông báo lan truyền đạt Kết luận thứ Chủ ngoẻo UBND Thành ta phố xá Nguyễn Đức Chung tại cá hội nhai báo vịn Dự án Khu du lịch, vui nhởi áp giải trí và hắn dưỡng Thung Lũng xanh.

Dự án Khu du lịch, vui nhởi áp giải trí và hắn dưỡng Thung Lũng xanh
Dự án Khu du lịch, vui nhởi áp giải trí và hắn dưỡng Thung Lũng xanh
có diện tàng trữ chừng 92ha. Ảnh minh họa

Cụ dạng, Ban Cán sự Đảng UBND vách ta phố xá thống nhất chủ giương đầu tư Dự án Khu du lịch, vui nhởi áp giải trí và hắn dưỡng Thung Lũng xanh; vách ta phố xá trao Sở Kế hoạch và Đầu tư nguy cấp giương hoàn trả tbây giờ báo vịn thứ Ban Cán sự Đảng UBND TP. Hà Nội đệ trình Thường thường trực Thành ta ủy xem xét chỉ đạo.
Theo đó, UNBD vách ta phố xá trao trách nhiệm Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn Nhà đầu tư kiểm tra rà rà tổng của đầu tư thực bây giờ tham dự án, biểu đảm khả thi. Trong quá đệ trình thi đả tham dự án, phải thực bây giờ nghiêm Luật Bảo rệ và vạc triển rừng năm 2004, Nghị định mạng 23/2006/NĐ-CP ngày 03/3/2006 thứ Chính che bay thi hành ta Luật Bảo rệ và vạc triển rừng và lấy ý kiến rộng rãi thứ nhân dịp dân địa phương.
Quá đệ trình thi đả phải đảm biểu vá dài, lánh phá tan vỡ cảnh quan lại đâm xắt và đả hay thứ rừng buồng hộ. Đồng thời, nhà đầu tư phải cam kết chẳng chuyển sang nhượng , chẳng bán tham dự án và phải thực bây giờ tham dự án đúng trang mục mục tiêu đầu tư.
Theo quy hoạch, tham dự án chọc xã Hiền Ninh và xã Nam Sơn, huyện Sóc Sơn, TP. Hà Nội với khu vực nghiên cứu lập quy hoạch chi máu xây tham dựng có diện tàng trữ chừng 92ha, đặt Công ty CP Đầu tư và Phát triển đả nghệ Đông Bắc đề pa xuất phù hiệp Quy hoạch tổng dạng vạc triển ghê tế – xã hội huyện Sóc Sơn tới năm 2020, định hướng tới năm 2030 đặt UBND TP Hà Nội phê chuẩn y và hở đặt cập nhật vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2015 thứ UBND huyện Sóc Sơn. Được biết, nhà đầu tư hở thực bây giờ danh thiếp quy đệ trình thủ thô lỗ đầu tư đúng quy định.