Hà Nội quy hoạch Lệ Mật thành khu làng nghề kết hợp du lịch sinh thái

8

Tổng Công ty Du lịch Hà Nội vừa đề pa xuất lập quy hoạch khu làng nghề nghiệp kết thích hợp du lịch đâm xắt tại làng nghề nghiệp rắn Lệ Mật đặt khai thoái thác và phạt triển làng nghề nghiệp nào vách địa điểm du lịch độc địa đáo, thu suýt khách khứa du lịch trưởng trong suốt và ngoài nác .

quy hoạch thủ đô
Hội làng Lệ Mật (Ảnh: quehuongonline)
Phó Chủ ngoẻo UBND TP. Hà Nội, ông Nguyễn Thế Hùng vừa có ý kiến chỉ đạo việc nghiên cứu quy hoạch khu làng nghề nghiệp kết thích hợp du lịch đâm xắt tại bầy Việt Hưng, quận Long Biên.
Trước đó, Tổng Công ty Du lịch Hà Nội hỉ có văn bản đề pa nghị nghiên cứu quy hoạch khu làng nghề nghiệp kết thích hợp du lịch đâm xắt tại bầy Việt Hưng, quận Long Biên, TP. Hà Nội.
Theo báo đại cáo, Tổng Công ty Du lịch Hà Nội sau khi thực bây giờ rà rà cạc làng nghề nghiệp lan truyền thống mức Hà Nội đặt biết, tại khu vực bầy Việt Hưng, quận Long Biên có khu đất rộng chừng 11,4ha chọc ô quy hoạch C.12/CXKO, quy hoạch chia khu N10 hỉ đặt cạc gấp có thẩm quyền phê duyệt; chức hay quy hoạch ô đất là cây xanh khu ở. Ô đất nào nằm trên địa bàn làng nghề nghiệp rắn Lệ Mật.
Với coi muốn duy trì, phạt triển cạc làng nghề nghiệp lan truyền thống theo chủ giương mức TP. Hà Nội, cùng thời, xét chộ đây là đơn yếu tố thứ yếu trợ, đóng hùn vào sự phạt triển chung mức ngành du lịch Hà Nội, Tổng Công ty Du lịch Hà Nội hỉ đề pa xuất đặt nghiên cứu lập quy hoạch khu làng nghề nghiệp kết thích hợp du lịch đâm xắt , với trang mục ăn tiêu phạt triển khu làng nghề nghiệp Lệ Mật vách địa điểm du lịch độc địa đáo, thu suýt khách khứa du lịch trưởng trong suốt và ngoài nác .
Cụ trạng thái , Tổng Công ty Du lịch Hà Nội hỉ đề pa nghị UBND TP. Hà Nội cho phép thuật Tổng Công ty đặt nghiên cứu điều chỉnh cục cằn cỗ quy hoạch ô đất C.12/CXKO, quy hoạch chia khu N10 cùng thời lập quy hoạch chi máu tỷ châu lệ 1/500 khu làng nghề nghiệp kết thích hợp du lịch đâm xắt .
Về việc nào, Phó Chủ ngoẻo TP. Hà Nội trao Sở Quy hoạch – Kiến trúc chủ trì, phối thích hợp với cạc đơn vị liên quan tiền nghiên cứu đề pa nghị mức Tổng Công ty Du lịch Hà Nội tại văn bản trên, đề pa xuất, báo đại cáo UBND TP. Hà Nội theo quy định.