Hà Nội: Phê duyệt quy hoạch 2 bên đường Dốc Hội – Đại học Nông nghiệp

5

Chủ ngoẻo UBND TP. Hà Nội Nguyễn Đức Chung vừa ký quyết định phê chuẩn y quy hoạch chi máu 2 đằng tuyến đàng Dốc Hội – Đại học Nông nghiệp, tại bầy Thạch Bàn, quận Long Biên và thị trấn Trâu Quỳ, xã Cổ Bi, huyện Gia Lâm, TP. Hà Nội với tỷ ngọc trai 1/500.

quy hoạch 2 đằng đàng Dốc Hội - Đại học Nông nghiệp
Phê chuẩn y quy hoạch 2 đằng đàng Dốc Hội – Đại học Nông nghiệp. Ảnh minh họa

Cụ dạng, chiều dài học rành tuyến chừng 3,2km, điểm đầu là Học cáo Nông nghiệp Việt Nam (trước đây là Trường bừa học Nông nghiệp), điểm cuối là đê sông Đuống. Tổng diện tàng trữ nghiên cứu lập quy hoạch chừng 102,54ha, trong suốt đó: chừng 101,83ha diện tàng trữ chọc huyện Gia Lâm; chừng 0,71ha chọc quận Long Biên. Quy mô dân mạng chừng 11.273 người.
Khu đất lập quy hoạch chi máu bao gồm cạc chức năng: Khoảng 764.022m2 đất dân dụng bao gồm: đất trao am hiểu vách phố xá, khu ở có tổng diện tàng trữ chừng 195.817m2; đất dài THPT có diện tàng trữ chừng 18.782m2; đất đánh cọng khu ở có tổng diện tàng trữ chừng 31.379m2; đất đơn vị ở và nhen ở độc địa lập có tổng diện tàng trữ chừng 518.044m2. Còn cạc loại đất khác trong suốt phạm vi khu dân dụng tổng diện tàng trữ chừng 146.050m2. Diện tàng trữ đất xây tham gia ng ngoài phạm vi khu dân dụng chừng 115.328m2.
UBND TP. Hà Nội yêu cầu Giám đốc Sở Quy hoạch-kiến trúc chịu trách nhiệm kiểm tra và xác dấn hầu sơ bản tai, quy định quản lí lý theo bầy án quy hoạch chi máu phù hạp với nội dung tại quyết định này; bầyng thời, chủ trì, phố xái hạp với UBND quận Long Biên, UBND huyện Gia Lâm, UBND xã Cổ Bi, UBND thị trấn Trâu Quỳ, UBND bầy Thạch Bàn và ban quản lí lý tham gia án quy hoạch xây tham gia ng tổ chức đánh ba đánh khai nội dung bầy án quy hoạch chi máu đặt chuẩn y cho cạc cơ quan lại, tổ chức và nhân dịp dân biết, thực bây giờ.