Hà Nội: Phê duyệt nhiệm vụ cắm mốc giới đường Vành đai 3,5

54

Mới đây UBND TP Hà Nội nhỉ ban hành ta quyết định phê chuẩn y nhiệm vụ bòn chước cắm mốc xì giới tuyến đàng Vành banh đai 3,5 khúc đấu trường đoản cú cầu Thượng Cát tới Đại bại lộ Thăng Long với tỷ ngọc trai 1/500.

quy hoạch đàng banh banh đai
Điểm đầu cụm từ tuyến đàng trao với đê sông Hồng (cầu Thượng Cát)
đương điểm cuối trao bốc với Đại Lộ Thăng Long

Theo đó, đàng banh banh đai 3,5 có tổng chiều trường học rành tuyến là 9,54km. Đây là đơn trong suốt cạc tuyến đàng banh banh đai cụm từ đô thị trung bụng, trục trao am hiểu chính giúp chướct đấu chuỗi đô thị; phía Đông là đàng Vành banh đai 4, chướct đấu với cạc quốc bại lộ 32, Đại bại lộ Thăng Long cùng với cạc tuyến đàng gấp đô thị hướng bụng.
Việc cắm mốc xì giới tuyến đàng banh banh đai 3,5 theo hầu sơ Chỉ giới đàng hồng nhỉ đặt phê chuẩn y làm cơ sở đặt tổ chức triển khai cắm mốc xì giới ngoài thực địa, phục vụ cho đánh tác cai quản lý mốc xì giới, cai quản lý phèt triển đô thị theo đúng quy hoạch nhỉ đặt TP phê chuẩn y; cai quản lý đầu tư xây tham gia ng theo quy hoạch và lập tham gia án đầu tư xây tham gia ng tuyến đàng đảm biểu sự cùng cỗ bay trao am hiểu, hè chừng kỹ kể cũng như kiến trúc cảnh quan tiền.
Theo quyết định nào, Viện Quy hoạch Xây tham gia ng Hà Nội sẽ có trách nhiệm lập hầu sơ cắm mốc xì giới tuyến đàng Vành banh đai 3,5 khúc trường đoản cú cầu Thượng Cát tới Đại bại lộ Thăng Long theo đúng nhiệm vụ nhỉ đặt UBND TP phê chuẩn y, cùng với đó, Viện phải phối thích hợp chém chẽ với cạc địa phương, sở, ngành, cơ quan tiền liên quan tiền đặt thực bây giờ đúng cạc quy định bây giờ hành ta cụm từ Nhà nác cũng như TP.Hà Nội bay quy hoạch xây tham gia ng.