Hà Nội: Khánh thành cầu vượt nút giao Ô Đông Mác – Nguyễn Khoái

3

Sáng 26/12, UBND TP. Hà Nội thoả tổ chức lỡi khánh vđình cầu băng nút trao Ô Đông Mác – Nguyễn Khoái, băng tiến chừng chừng 10 ngày so với chước hoạch đặt trao .

cầu băng tại nút trao Ô Đông Mác - Nguyễn Khoái
Lễ khởi đả tham gia án xây tham gia ng cầu băng tại nút trao Ô Đông Mác – Nguyễn Khoái

Được khởi đả ngày 29/5/2016, tham gia án có tổng của đầu tư 166 tỷ cùng. Công đệ trình có chiều trường học 232m, chiều rộng 12m, móng cọc khoan chèn, có tường chặn và đàng dẫn hai đầu cầu; soi sáng trên cầu và dưới cầu.
Dự án cầu băng nút trao Ô Đông Mác – Nguyễn Khoái chọc địa bàn quận Hai Bà Trưng (Hà Nội). Đây là 1 trong suốt 8 tham gia án đả đệ trình trao am hiểu gấp bđình đặt áp giải quyết ái tình trạng ùn nghẽn trao am hiểu, biểu đảm an rành trao am hiểu trên địa bàn TP. Hà Nội.
Dự án đặt Thủ tướng tá Chính che chấp xuôi chủ giương triển khai thực bây giờ theo cơ chế kín thù và áp dụng hình thức trao thầu (chẳng am hiểu qua lựa lựa nhà thầu) tự giai khúc lập tham gia án, bòn chước, khảo áp, thi đả xây tham gia ng cho tới trao khúc hoàn trả vđình đem đả đệ trình vào khai thoái thác , sử dụng đặt nguy cấp giương tương khắc phục ái tình trạng ùn nghẽn gia am hiểu, đảm biểu an rành trao am hiểu trên địa bàn TP. Hà Nội.
Cầu băng Ô Đông Mác – Nguyễn Khoái có vai trò quan lại coi trọng trong suốt việc giảm đình nghẽn trên tuyến đàng Vành vòng đai 1, đảm biểu phương tiện lưu am hiểu tự đàng Trần Khát Chân ra đê Nguyễn Khoái xuôi tiện. Sau khi đả đệ trình đặt đem vào sử dụng, danh thiếp phương tiện đi tự đàng Lò Đúc qua Kim Ngưu tới bổ tư nào chẳng bị ùn nghẽn vì cây xe cộ to như bây giờ nay.