Hà Nội giải quyết đề nghị của 5 hộ dân ở phố Đông Các

3

Văn buồng UBND TP.Hà Nội vừa có văn bản mạng 11773/VP-ĐT lan truyền đạt ý kiến chỉ đạo thứ Phó Chủ ngoẻo UBND vách phố xá bay việc áp giải quyết đề pa nghị thứ 05 hộ dân ở phố xá Đông Các, bầy Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa.

áp giải quyết đề pa nghị
Hà Nội áp giải quyết đề pa nghị thứ 5 hộ dân ở phố xá Đông Các
Theo đó, UBND TP. Hà Nội chấp xuôi chủ giương trao 48,8m2 đất trong suốt tổng mạng 144,7m2 đất mà UBND quận Đống Đa tham dự kiến xây tham dựng Nhà văn hóa đâm hoạt cọng đồng bầy Ô Chợ Dừa tại địa chỉ 179 Đê La Thành, bầy Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa (vị trí tham dự kiến tốt tường lắp pano cổ động) cho 05 cá nhân dịp , hộ gia đình đặt làm nhà ở, hạp ti tỉ với diện tàng trữ đất ở danh thiếp hộ còn sử dụng.
Giao UBND quận Đống Đa chịu trách nhiệm cập nhật diện tàng trữ đất trao cho danh thiếp hộ vào chước hoạch sử dụng đất dãy năm, báo viện Sở Tài vốn liếng và Môi dài đệ trình UBND TP. Hà Nội phê duyệt; thực bây giờ trao đất cho danh thiếp hộ, hướng dẫn danh thiếp hộ thực bây giờ đúng nghĩa vụ giỏi chính bay đất vành đai , làm thủ thô lỗ gấp Giấy làm chứng dấn quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà đồng danh thiếp giỏi sản khác lắp luôn với đất theo quy định.
05 cá nhân dịp , hộ gia đình có trách nhiệm thực bây giờ nghĩa vụ giỏi chính, sử dụng đất theo đúng quy hoạch, giấy phép thuật xây tham dựng đặt gấp.
UBND quận Đống Đa khẩn cấp giương thực bây giờ Dự án xây tham dựng Nhà văn hóa đâm hoạt cọng đồng tại mạng 179 Đê La Thành, bầy Ô Chợ Dừa theo quy định.