Hà Nội: Giá thuê và tỷ lệ lấp đầy trung tâm thương mại suy giảm

8

Savills vừa đả ba báo vin tổng kết thị dài bất cồn sản Hà Nội trong suốt quý báu I/2016, theo đó, thiếu gì bán thiêng và căn hộ xít vụ đấu thô lỗ đối xử phương diện với giàu khó khăn khi giá như thuê và tỷ ngọc trai rỗng chửa mấy hếti tbây giờ.

Cụ trạng thái , trong suốt quý báu I/2016, tổng nguồn cung phương diện cạ bán thiêng Hà Nội đạt chừng 1,1 triệu m², ổn định so với quý báu trước mà tăng 22% so với với kỳ năm trước. Giá thuê bình phẩm bầy dù tăng 4,9% so với với kỳ 2015 mà lại giảm 1,6% so với quý báu IV/2015. Giá thuê tại danh thiếp trung bụng yêu mại đặt ghi dấn là thoả giảm 3,1% theo quý báu. Mặc dù giá như thuê phương diện cạ tại danh thiếp TTTM giảm khoẻ mà tổng quan tiền hết thiếu gì đế bán thiêng và trung bụng bách hóa lại ghi dấn tăng dò dò là 3,2% và 4,2%.
Về tỷ ngọc trai che đầy, danh thiếp trung bụng yêu mại đấu thô lỗ giảm -1,1 %, thời thiếu gì đế bán thiêng và danh thiếp trung bụng bách hóa lại dò dò tăng 3% và 1,4 % so với quý báu trước. Khảo áp trên 14 trung bụng yêu mại và trung bụng bách hóa tại Hà Nội cho chộ , ngành thời trang choán 47% tổng diện tàng trữ thuê, đấu tới là ngành thực phẩm và nác áp giải bòn với 27%.
trung bụng yêu mại
Tỷ ngọc trai che đầy danh thiếp trung bụng yêu mại tại Hà Nội có vệt tiệm suy
giảm trong suốt quý báu I/2016. Ảnh: baodatviet

Khối căn hộ xít vụ cũng ghi dấn đơn quý báu hoạt cồn chẳng mấy tiệm trái . Hiện tại nguồn cung căn hộ xít vụ tại Hà Nội đạt chừng 3.708 căn, tăng 0,4% theo quý báu và 4% theo năm. Nguồn cung gia tăng mà đả suất thuê lại giảm khoẻ xuống 3% so với quý báu trước. Giá thuê buồng bình phẩm bầy cũng giảm nặng xuống 0,1%. Trong quý báu I/2016, ắt hết danh thiếp hạng đều ghi dấn mạng cây căn hộ cho thuê thêm đạt thứ âm. Quận Tây Hồ là quận ghi dấn thứ doanh thu buồng bình phẩm bầy cao nhất trong suốt quý báu.
Dự kiến năm nay Hà Nội chỉ có thêm 1 tham gia án mới gia gia nhập thị dài và cung gấp chừng 100 căn hộ. Từ 2017 trở đi, 15 tham gia án tương lai sẽ đi vào hoạt cồn. Theo cộc cằn đầu tư nác ngoài, tổng nguyên áp giải ngân FDI thứ Việt Nam bây giờ đạt 1,5 tỷ USD trong suốt 2 tháng đầu năm 2016, tăng 15,4% so với với kỳ năm trước. Nguồn cầu từ bỏ khách khứa thuê Châu Á đấu thô lỗ choán tỷ quý trọng to , tỷ ngọc trai xuôi với nguyên FDI từ bỏ danh thiếp nác nào. Nguồn cung 2016 đấu thô lỗ ổn định sẽ giúp thị phần căn hộ xít vụ ít chịu áp lực ria chiếm hơn.
Cũng theo báo vin thứ Savills, văn buồng cho thuê là chia xong xuôi BĐS yêu mại có hoạt cồn bá sáng nhất trong suốt quý báu vừa qua. Trong 3 tháng đầu năm, Hà Nội chỉ rước thêm đơn tham gia án mới gia gia nhập thị dài, cung gấp chừng 40.000 m² sàn. Nguồn cung văn buồng tại Hà Nội tăng 5,5%. Không chịu giàu áp lực nguồn cung, giá như thuê và tỷ ngọc trai che đó trung bình phẩm tại ắt hết danh thiếp hạng đều tăng. Giá thuê hạng A tăng 0,2% theo quý báu; Hạng B và Hạng C cũng tăng dò dò 1,8% và 2,1% theo quý báu. Tỷ ngọc trai che đầy trung bình phẩm thứ hạng A tăng 0,4 điểm % theo quý báu, hạng B tăng 0,6 điểm % đương Hạng C tăng 0,1 điểm %. Sự gia tăng thứ giá như thuê và tỷ ngọc trai che đầy trung bình phẩm dẫn tới hoạt cồn thứ văn buồng xít vụ hạng A tại khu vực trung bụng đặt hếti tbây giờ so với quý báu IV/2015, trong suốt khi tại khu vực ngoài trung bụngvẫn giữ thứ ổn định.
Dự kiến, trong suốt năm 2016, 9 tham gia án mới sẽ gia gia nhập thị dài, cung gấp chừng 127.000m² sàn văn buồng cho thuê. Theo Savills, thị phần nào giả dụ muốn đấu thô lỗ duy trì tín tiệm tàng trữ bừa như bây giờ tại đòi hỏi danh thiếp đả ty trái n lý phải có danh thiếp chính sách điều chỉnh trong suốt hoạt cồn ghê doanh đặt tăng tâm tính ria chiếm.
Phương Uyên
(Theo Nhịp mạngng thời đại)