Hà Nội: Gần 116 tỷ thay mới cầu Chiếc 40 tuổi tại Thường Tín

3

Cây cầu Chiếc cũ xuống gấp nghiêm tôn trọng trên địa bàn xã Hiền Giang (Thường Tín) sắp đặt cầm cầm kì cọ cây cầu mới với tổng nguyên đầu tư lên tới 115,544 tỷ cùng.

Cầu Chiếc xuống gấp
Cầu Chiếc cũ bị xuống gấp nghiêm tôn trọng . Ảnh: Internet

UBND TP. Hà Nội vừa ban hành ta Quyết định mạng 6341/QĐ-UBND phê chuẩn y tham gia án đầu tư xây tham gia ng cầu Chiếc tại Km8+255 lối tỉnh bại lộ 427 huyện Thường Tín. Dự án do Sở Giao am hiểu vận chuyên chở làm chủ đầu tư.
Cụ trạng thái , cây cầu mới sẽ có bình diện bốc can phần lối rộng 22,5m, trong suốt đó bụng lối phần xe bay mỗi một đằng rộng 7,5m, băng chia cách giữa rộng 1,5m, cạnh lối cọng mái taluy mỗi một đằng rộng 3m. Phần cầu rộng 18,5 m, trong suốt đó bụng lối phần xe bay mỗi một đằng rộng 7,5m, băng chia cách giữa rộng 1,5m, lan can mỗi một đằng rộng 1m (bao gồm hết băng an rành).
Cây cầu có tổng nguyên đầu tư xây tham gia ng lên tới 115,544 tỷ cùng từ bỏ ngân sách vách ta phố; tham gia án đặt thực bây giờ trong suốt 2 năm (2017-2018).
Được biết, cầu Chiếc là cây cầu tôn trọng điểm trên tuyến tỉnh bại lộ 427 bắc qua sông Nhuệ đấu bộc trực giữa huyện Thường Tín và huyện Thanh Oai. Công đệ trình nào đặt xây tham gia ng cách đây cận 40 năm với bòn chước xây tham gia ng cây cầu có chiều trường chừng 20m, chiều rộng 6m có 2 chân trụ ở giữa.
Vài năm trở lại đây, cây cầu hử xuống gấp và hư hỏng hóc nặng do phương tiện trao am hiểu đi lại quá giàu. Đã có chẳng ít vụ tai nàn nghiêm tôn trọng xảy ra tại đây.
Vì vậy, việc xây tham gia ng cầu mới cầm cầm cầu Chiếc cũ sẽ hùn phần hoàn trả tbây giờ hệ thống thềm chừng trao am hiểu trong suốt khu vực, tạo điều kiện xuôi nướu phục vụ đi lại hạng người dân, biểu đảm an rành trao am hiểu, đảm biểu an ninh quốc buồng và phục vụ phân phát triển ghê tế – xã hội trên địa bàn huyện Thường Tín, Thanh Oai (Hà Nội).