Hà Nội: Duyệt quy hoạch phân khu đô thị Phú Xuyên (khu 3)

3

Mới đây, UBND TP. Hà Nội hẵng ban hành ta quyết định phê chuẩn y nhiệm vụ quy hoạch chia khu đô thị Phú Xuyên (khu 3) với tỷ châu lệ 1/2000 tại danh thiếp xã, thị trấn: Văn Nhân, Phú Minh, Nam Phong, Phúc Tiến, Nam Triều, Thụy Phú (Phú Xuyên), Thống Nhất, Tô Hiệu, Văn Tự, Minh Cường, Vạn Điểm (Thường Tín).

Duyệt quy hoạch chia khu đô thị Phú Xuyên
Duyệt quy hoạch chia khu đô thị Phú Xuyên quy mô 1.925ha. Ảnh minh họa

Cụ dạng, quy mô đất quy hoạch chia khu đô thị trên chừng 1.925,5ha, với quy mô dân mạng tới năm 2030 tham gia kiến chừng 61.730 người.
Quy hoạch định hướng đây là khu đô thị giữ vai trò cơ sở ghê tế bay đánh nghiệp, giáo dục, y tế và nhỉnh vụ thương tình mại cửa ngõ phía Nam Thủ đô, là trung bụng vạc triển láo lếu hạp cửa ngõ đặt giảm lực ép bay vạc triển trong suốt đô thị trung bụng; thúc ập vạc triển ghê tế – xã hội và đô thị hóa miền ngoại vách ta .
Đồng thời, là trung bụng chính đặt vạc triển đô thị rệ rành Phú Xuyên, là miền chẳng buồng đâm xắt chuyển đấu, giới thời hạn sự vạc triển mực khu vực đô thị và biểu rệ cảnh quan tiền dãy sông Hồng.
Ngoài ra, đây đang là khu vực đô thị vạc triển mới và cải tạo làng xóm bây giờ hữu, gồm danh thiếp chức hay như: Ở, trung bụng nhỉnh vụ đánh nghiệp, thương tình mại, y tế, hành ta chính; Trung bụng thương tình mại, nhỉnh vụ mực huyện, có vai trò là trung bụng nhỉnh vụ, đánh nghiệp mực đô thị Phú Xuyên (thị trấn Phú Minh).
Phân khu đô thị Phú Xuyên cũng sẽ là khu đánh nghiệp đệp trung giải đáp ứng đơn phần nhu cầu di chuyển danh thiếp khu đánh nghiệp bây giờ có trong suốt khu vực đô thị trung bụng và hình vách ta trung bụng nghiên cứu, ứng dụng cạn nghiệp đánh nghệ cao…