Hà Nội: Duyệt nhiệm vụ thiết kế đô thị hai bên tuyến đường Quang Trung

2

UBND TP. Hà Nội vừa ban hành ta Quyết định phê chuẩn mực y Nhiệm vụ Thiết chước đô thị hai phía tuyến đàng Quang Trung – Quốc bại lộ 6 (Đoạn từ bỏ Vành vành đai 3,5 tới Vành vành đai 4), tỷ châu lệ 1/500, tại cạc bầy Phú La, La Khê, Phú Lãm, Yên Nghĩa, quận Hà Đông.

Theo quyết định, chiều trường rành tuyến là 2,5km; trong suốt đó, điểm đầu là nút trao am hiểu Quang Trung – Lê Trọng Tấn, điểm cuối là nút trao am hiểu Quốc bại lộ 6 – Vành vành đai 4. Phò m vi gồm phần đàng trao am hiểu và tối thiểu 50m mỗi một phía trần kể từ bỏ phía ngoài chỉ giới đàng hường hò ng tuyến đàng. Tổng diện tàng trữ đất trong suốt phò m vi nghiên cứu khuýp đấu chừng 147,56ha; tổng diện tàng trữ đất lập bòn chước đô thị chừng 66,15ha.

Tuyến đàng Quang Trung
Tuyến đàng Quang Trung có chiều trường 2,5km. Ảnh minh họa

Quyết định nêu rõ bòn chước đô thị phải tuân thủ thủ quy hoạch chia khu, quy hoạch chi máu, quy hoạch chăm ngành, quy chế cai quản lý quy hoạch kiến trúc có liên quan lại đặt gấp thẩm quyền phê chuẩn mực y. Đồng thời, tuân thủ thủ Quy chuẩn mực Xây dựng Việt Nam, ăn tiêu chuẩn mực bòn chước chăm ngành và cạc quy định bây giờ hành ta có liên quan lại.
Về tổ chức chẳng buồng kiến trúc chình quan lại, trên cơ sở kín đĩ vị trí tuyến đàng trong suốt tổng trạng thái quy hoạch đô thị trung bụng, cần xác định rõ tâm tính chồng địa điểm, tạo dựng đặt kín bày , hình hình khu vực, tuyến đàng. Bên lề đó, đề pa xuất cạc tiện lợi ích đô thị, tạo lập chình quan lại đô thị.
UBND TP. Hà Nội trao Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội chịu trách nhiệm thực bây giờ theo đúng cạc quy định bây giờ hành ta hò ng Nhà nác và Thành ta phố phường bay cai quản lý đầu tư và xây dựng; Phối ăn nhập chém chẽ với Sở Quy hoạch – Kiến trúc Hà Nội và cạc sở, ngành có liên quan lại; UBND quận Hà Đông, UBND bầy Phú La, UBND bầy La Khê, UBND bầy Phú Lãm, UBND bầy Yên Nghĩa; cạc cơ quan lại cai quản lý cạc làm đệ trình hò chừng kỹ kể (ngầm, nổi) trong suốt khu vực và cọng cùng dân cư khu vực đặt tiến hành ta nghiên cứu, triển khai lập bòn chước đô thị theo cạc quy định bây giờ hành ta .