Hà Nội: Duyệt giá đất tuyến đường tỉnh lộ 411C huyện Ba Vì

19

Mới đây, UBND TP. Hà Nội hử có quyết định phê chuẩn y hệ mạng điều chỉnh, ví đất cầm dạng làm căn căn cứ bồi thường áp giải phóng bình diện tuần tham gia án cải tạo và nâng gấp tuyến lối tỉnh bại lộ 411C (Đoạn Đồng Bảng – Yên Kỳ – Tòng Bạt), huyện Ba Vì, Hà Nội.

ví đất bồi thường
Tỉnh bại lộ 411 tại địa phận huyện Ba Vì

Cụ dạng, Hệ mạng điều chỉnh ví đất ở chọc Vị trí 1 lối tỉnh bại lộ 411C (lối tỉnh bại lộ 92 cũ), khúc từ bỏ cây đa Bác Hồ tới bờ đê Sông Đà (tiếp ví p xã Tòng Bạt) là 1,02 dò so với ví đất ở quy định tại Quyết định mạng 96/2014/QĐ-UBND ngày 29/12/2014 mực UBND TP, tương ứng với ví đất ở là 2.244.000 đồng/m2.
Theo đó, trao UBND huyện Ba Vì chịu trách nhiệm bay nguồn gốc sử dụng đất, vị trí thửa đất, lập và phê chuẩn y phương án bồi thường, hỗ trợ áp giải phóng bình diện tuần thực bây giờ tham gia án cải tạo và nâng gấp tuyến lối tỉnh bại lộ 411C (Đoạn Đồng Bảng – Yên Kỳ – Tòng Bạt), huyện Ba Vì theo đúng quy định.