Hà Nội: Duyệt giá đất bồi thường GPMB xây dựng cầu qua sông Tô Lịch

3

UBND TP. Hà Nội vừa ban hành ta Quyết định phê chuẩn y hệ mạng điều chỉnh và ví đất cầm trạng thái làm căn căn cứ bồi thường, hỗ trợ áp giải phóng bình diện tuần khi Nhà nác thu buổi đất thực bây giờ tham gia án xây tham gia ng Cầu 361 qua sông Tô Lịch, chọc bầy Yên Hòa, quận Cầu Giấy.

bồi thường GPMB xây tham gia ng cầu qua sông Tô Lịch
TP. Hà Nội phê chuẩn y ví đất bồi thường GPMB xây tham gia ng cầu 361
qua sông Tô Lịch. Ảnh minh họa

Cụ trạng thái , hệ mạng điều chỉnh và ví đất ở VT1 đàng Nguyễn Khang, quận Cầu Giấy làm căn căn cứ bồi thường, hỗ trợ áp giải phóng bình diện tuần khi Nhà nác thu buổi đất đặt thực bây giờ tham gia án xây tham gia ng cầu 361 qua sông Tô Lịch, bầy Yên Hòa, quận Cầu Giấy.
Hệ mạng điều chỉnh ví đất đối xử với thửa đất ở vị trí trao bốc giữa đàng Nguyễn Khang với đàng có bình diện bốc đàng trường đoản cú 3,5 m trở lên là 2,01 dò so với ví đất ở với vị trí quy định tại Quyết định mạng 96/2014/QĐ-UBND ngày 29/12/2014 cụm từ UBND TP. Hà Nội sau khi nhân dịp với hệ mạng đấu ví p 1,1; như vậy tương ứng ví đất ở là 61.908.000 đồng/m2.
Hệ mạng điều chỉnh ví đất đối xử với thửa đất đấu ví p với bình diện phố xá Nguyễn Khang là 2,01 dò so với ví đất ở với vị trí quy định tại Quyết định mạng 96/2014/QĐ-UBND ngày 29/12/2014 cụm từ UBND vách ta phố xá Hà Nội; tức tương ứng ví đất ở là 56.280.000 đồng/m2.