Hà Nội: Dự kiến thu hơn 3.000 tỷ đồng từ đấu giá quyền sử dụng đất

3

Mới đây, UBND TP. Hà Nội vừa ban hành ta chước hoạch triển khai đả tác đấu thô lỗ ví quyền sử dụng đất (QSDĐ) năm 2016 trên địa bàn TP đặt tạo nguồn vốn liếng đặt đầu tư vạc triển xây tham gia ng cơ sở vỉa hè chừng.

đấu thô lỗ ví quyền sử dụng đất
UBND TP. Hà Nội tham gia kiến sẽ thu đặt 3.050 tỷ với dài đoản cú hoạt cồn đấu thô lỗ ví quyền sử dụng đất

Theo chước hoạch, trong suốt năm 2016, tổng diện tàng trữ đất nghiên cứu lập tham gia án là 310,09 ha, trong suốt đó: diện tàng trữ đất quy hoạch đặt đấu thô lỗ ví QSDĐ vào chừng 120,1 ha; diện tàng trữ nhỉ đấu thô lỗ ví bụng tính tới hết năm 2015 là 45 ha; diện tàng trữ đang lại đủ điều kiện thực bây giờ đấu thô lỗ ví trong suốt năm 2016 là 75,57 ha.
Dự kiến, TP sẽ thu đặt 3.050 tỷ với dài đoản cú hoạt cồn đấu thô lỗ ví QSDĐ năm 2016, bao gồm: cạc tham gia án đấu thô lỗ ví QSDĐ dài đoản cú 5.000m2 trở lên chọc TP trái n ngại lý, có 49 tham gia án nhỉ cơ bản hoàn trả vách ta đả tác áp giải phóng bình diện kè, đầu tư vỉa hè chừng kỹ kể, đủ điều kiện đấu thô lỗ ví trong suốt năm 2016 với diện tàng trữ đất đấu thô lỗ ví là 75,57 ha; chước hoạch thu theo chướct trái trúng đấu thô lỗ ví vào chừng 2.150 tỷ với . Dự kiến thu đặt chừng 900 tỷ với dài đoản cú đấu thô lỗ ví đất bé linh xen kẹt (dưới 5.000m2), diện tàng trữ đấu thô lỗ ví 28,6 ha.
Để hoàn trả vách ta chước hoạch đấu thô lỗ ví QSDĐ năm 2016, UBND TP. Hà Nội trao Sở Tài vốn liếng và muôi dài TP thực bây giờ việc kiểm tra, ví m áp, đôn đốc thực bây giờ ắt hết cạc tham gia án, kịp thời xử lý, đề pa xuất xử lý những cuốn đề pa vướng mắc vạc đâm theo quy định; chủ trì với chủ đầu tư cạc tham gia án, cạc sở, ngành có liên quan tiền, UBND quận, huyện, thị xã đặt đấu thô lỗ kiểm tra, rà rà cạc tham gia án theo danh trang mục .
Đối với những tham gia án nhỉ đủ điều kiện đem ra bán đấu thô lỗ ví thời cần chỉ đạo hoàn trả vách ta cạc thủ thô lỗ và đề pa xuất thời điểm đem ra tổ chức bán đấu thô lỗ ví QSDĐ đạt tiệm trái cao nhất; kiểm tra, rà rà rành cỗ quỹ đất đủ điều kiện bán đấu thô lỗ ví mà chửa tổ chức đấu thô lỗ ví trên địa bàn cạc quận, huyện, thị xã ngoài danh trang mục thứ chước hoạch năm 2016 đặt ngã sung vào chước hoạch đấu thô lỗ ví QSDĐ năm 2016.
Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm chủ trì phối hạp với Sở Tài vốn liếng và muôi dài, Ban Chỉ đạo Giải phóng bình diện kè TP, Trung bụng Phát triển quỹ đất Hà Nội, UBND cạc quận, huyện, thị xã kiểm tra, rà rà cạc tham gia án theo danh trang mục đặt xử lý dừng điểm những vướng mắc, nhất là đả tác áp giải phóng bình diện kè.