Hà Nội điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết phường Ô Chợ Dừa

3

UBND vách phố xá Hà Nội phê chuẩn mực y Điều chỉnh cục cằn cỗ Quy hoạch chi máu bầy Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, tỷ châu lệ 1/500 – Tại ô quy hoạch ký tiệm III.3 – CC2 (phần quy hoạch sử dụng đất và tổ chức chẳng buồng kiến trúc chình quan liêu ), tại phố xá Hoàng Cầu, bầy Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội.

Cụ trạng thái , quy mô nghiên cứu điều chỉnh chừng 13.454m2 và nương tựa theo vốn dĩ tắc: phải phù hiệp với Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô hả đặt Thủ tướng tá Chính che phê chuẩn mực y và Quy hoạch chia khu đô thị H1 – 3, tỷ châu lệ 1/2000 còn hoàn trả chỉnh, cùng thời tuân thủ thủ cạc quy chuẩn mực và ăn tiêu chuẩn mực đảm biểu khuýp đấu cùng cỗ bay chẳng buồng kiến trúc, vỉa hè chừng kỹ kể trong suốt và ngoài khu vực điều chỉnh quy hoạch; chẳng hình hưởng tới vỉa hè chừng kỹ kể chung cụm trường đoản cú khu vực.
ô chợ dừa
Hà Nội điều chỉnh cục cằn cỗ Quy hoạch chi máu bầy Ô Chợ Dừa. Ảnh minh họa

Về nhãi giới, diện tàng trữ, chỉ ăn tiêu và chia khu chức hay cụm trường đoản cú cạc cô quy hoạch khác trong suốt Quy hoạch chi máu bầy Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, tỷ châu lệ 1/500 hả đặt phê chuẩn mực y chẳng nằm trong suốt pvỉa hèm vi điều chỉnh cụm trường đoản cú bầy án nào.
Nội dung điều chỉnh: Điều chỉnh ô quy hoạch ký tiệm IIII.CC2 trường đoản cú chức hay là đất bần tiệnnh cọng (xây dựng sân banh bần tiện) vách đất bần tiệnnh cọng (xây dựng trụ sở cơ quan liêu ). Cụ trạng thái , diện tàng trữ ô quy hoạch 13.499m2 đất xây dựng sân banh bần tiện, điều chỉnh vách đất bần tiệnnh cọng xây dựng trụ sở cơ quan liêu 13.454m2, chừng cao trung bình phẩm 2,25 chừng.
Về quy hoạch tổ chức chẳng buồng kiến trúc chình quan liêu , theo bản tai quy hoạch tổ chức chẳng buồng kiến trúc chình quan liêu hả đặt UBND vách phố xá phê chuẩn mực y, trên khu đất có 1 bần tiệnnh đệ trình cao 03 chừng, nay đề pa xuất điều chỉnh với nội dung: Trụ sở Quận ủy – HĐND – UBND quận Đống Đa, bao gồm cạc bần tiệnnh đệ trình: Khối nhà Quận ủy – HĐND – UBND cao 05 chừng và cac bần tiệnnh đệ trình thứ yếu trợ khác cao 1-2 chừng.