Hà Nội: Đầu tư hơn 316 nghìn tỷ xây dựng lại 10 khu tập thể cũ

2

Nằm trong suốt chương đệ trình cụm từ Hội nghị “Hà Nội 2016 – Hợp tác Đầu tư và Phát triển” mới đây, UBND TP. Hà Nội vẫn am hiểu báo bay Danh trang mục danh thiếp tham gia án tham gia kiến thu cuốn hút đầu tư trên địa bàn TP. Hà Nội giai khúc 2016 – 2020 (đợt 1).

xây lại 10 khu tập thể
Danh trang mục danh thiếp tham gia án tham gia kiến thu cuốn hút đầu tư trên địa bàn TP. Hà Nội bỗng 1