Hà Nội đặt tên đường Trường Sa, Hoàng Sa

3

Sắp tới, Hà Nội sẽ có những tuyến lối đem thằng hai quần cù lao cụm từ bỏ Việt Nam là Trường Sa và Hoàng Sa. UBND vách phố phường Hà Nội vừa có tờ đệ trình bay điệc phanh, tráo thằng và điều chỉnh chừng trường đơn mạng lối , phố phường trên địa bàn vách phố phường năm 2016.

lối Trường Sa, Hoàng Sa
Tên hai quần cù lao đặt tiếng cụm từ bỏ Việt Nam là Trường Sa và Hoàng Sa
sẽ đặt phanh cho những tuyến lối mới
Việc phanh thằng mới sẽ diễn ra ở 26 tuyến lối phố phường. Trong khi đó, việc điều chỉnh chừng trường và phanh thằng đơn tiến đánh đệ trình tiến đánh cọng sẽ đặt thực bây giờ ở 6 tuyến lối phố phường. Tên hai quần cù lao đặt tiếng cụm từ bỏ Việt Nam là Trường Sa và Hoàng Sa cũng là thằng cụm từ bỏ những con lối mới.
Theo tờ đệ trình, lối Hoàng Sa trường 4,8 km, rộng 68m, ép đầu từ bỏ bổ tư trao bốc với lối Võ Văn Kiệt (đối diện khu tiến đánh nghiệp Thăng Long, xã Kim Chung, huyện Đông Anh) tới bổ tư chân cầu băng lối Võ Nguyên Giáp.
Đường Trường Sa trường 7,3 km, rộng 68m, ép đầu từ bỏ bổ tư trao bốc cầu băng Võ Nguyên Giáp, thôn Ngọc Chi, xã Vĩnh Ngọc, Đông Anh) tới chân cầu Đông Trù, xã Đông Hội.
Đường Lý Sơn là khúc từ bỏ nút trao cầu băng lối 5 với lối Ngô Gia Tự, Nguyễn Văn Cừ, Nguyễn Văn Linh tới phía đông nam chân cầu Đông Trù.
Tên tuổi cụm từ bỏ cạc danh nhân dịp thời bây giờ bừa cũng sẽ đặt sử dụng đặt phanh thằng cho lối phố phường mới như Trần Quốc Vượng, Nguyễn Lân, Chu Huy Mân…
Nghị quyết bay phanh, tráo thằng lối phố phường sẽ đặt Hội cùng nhân dịp dân vách phố phường xem xét, am hiểu qua tại kỳ hội của hai, khóa 15 sẽ diễn ra từ bỏ ngày 1 – 5/8 tới.