Hà Nội: Công tác cấp sổ đỏ đạt nhiều kết quả tích cực

4

Với sự cầm cầm, nỗ lực ngữ cạc gấp, cạc ngành vách phố xá, làm tác gấp Giấy làm chứng dấn quyền sử dụng đất, quyền sở hữu giỏi sản lắp ngay với đất (sổ hồng) tại Hà Nội trong suốt năm qua hả đạt đặt những chướct trái tàng trữ bừa.

Cấp sổ hồng
Hà Nội hả gấp sổ hồng cho cận 1,5 triệu thửa đất, căn hộ

Triển khai thực bây giờ Chỉ thị mạng 09-CT/TU ngữ Ban Thường vụ Thành ủy bay “Tăng cường sự lãnh đạo ngữ cạc gấp ủy bè đối xử với làm tác gấp Giấy làm chứng dấn quyền sử dụng đất, quyền sở hữu giỏi sản lắp ngay với đất trên địa bàn vách phố xá”, bụng tính tới cuối tháng 9/2016, TP. Hà Nội hả gấp giấy làm chứng dấn cho cận 1,5 triệu căn hộ, thửa đất.
Trong đó, 100% cạc dài hiệp sử dụng đất đủ điều kiện và kê khai đăng tải ký hả đặt gấp giấy làm chứng dấn, đạt 90% cá nhân dịp , hộ gia đình sử dụng đất trong suốt cạc khu dân cư; 78% căn hộ tại cạc tham dự án phạt triển nhà ở; 65% thửa đất do cạc tổ chức sử dụng; 358 thửa đất do cạc cơ sở tôn giá nhưo, tín ngưỡng sử dụng; cùng thời, gấp đặt trên 723,8 ngàn giấy làm chứng dấn đất cạn nghiệp sau dồn điền, tráo thửa (tương đương 37,6%).
Coi đây là nhiệm vụ quý trọng bụng cần tập trung thực bây giờ quyết bại trong suốt năm 2016, 2017, vì vậy, Mặt mẻ tổ quốc và cạc tổ chức chính trừng phạt xã hội Thành phố xá, cạc gấp, cạc ngành, tập trung ập khoẻ thực bây giờ cạc nhiệm vụ quý trọng bụng với trang mục ăn tiêu: Trước ngày 31/12/2016, sẽ hoàn trả vách cơ bản việc gấp giấy làm chứng dấn sau dồn điền, tráo thửa; tới trước ngày 01/7/2017, sẽ hoàn trả vách việc gấp giấy làm chứng dấn cho cạc cá nhân dịp , tổ chức, hộ gia đình, đảm biểu đúng quy định.
Thông báo mạng 428-TB/TU ngữ Thành ủy Hà Nội nêu rõ: Mỗi gấp ủy, tập dạng lãnh đạo đơn vị, địa phương, phải ý thức rõ trách nhiệm, vai trò trong suốt làm tác lãnh đạo, chỉ đạo. Nếu đơn vị, địa phương nào là chẳng hoàn trả vách Kế hoạch gấp giấy làm chứng dấn đặt gấp có thẩm quyền trao thời gấp ủy Đảng, chính quyền, kín biệt là cùng chí bí thơ gấp ủy phải chịu trách nhiệm trước gấp ủy gấp trên; phải lấy tiệm trái trong suốt làm tác gấp giấy làm chứng dấn là ăn tiêu chí quan lại quý trọng công giá như chồng cây hoạt cồn và của chừng hoàn trả vách nhiệm vụ ngữ hệ thống chính trừng phạt ở mỗi một cơ quan lại, địa phương.
Cần xác định rõ những xuôi nướu , khó khăn; xây tham dựng chước hoạch, chia kỳ cầm dạng mạng cây giấy làm chứng dấn gấp theo chừng tháng, chừng quý; cùng thời, ba trí nguồn lực hiệp lý đặt thực bây giờ, sắp tập và kiện rành tổ chức cỗ máy rành gọn ghẽ , hoạt cồn tiệm trái , lắp với nâng cao chồng cây chừngi ngũ tông cỗ , viên chức, làm chức làm làm tác trái n lý đất vành đai và gấp giấy làm chứng dấn, kín biệt là tông cỗ gấp xã, gấp huyện,…