Hà Nội: Công bố và bàn giao hồ sơ quy hoạch khu vực Miêu Nha tỷ lệ 1/500

0

Mới đây, Sở Quy hoạch – Kiến trúc Hà Nội phường phố i hạp với UBND quận Nam Từ Liêm tổ chức hội nghị làm ba và bàn trao hầu sơ quy hoạch chi máu khu vực Miêu Nha, tỷ ngọc trai 1/500, tại bầy Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

quy hoạch 1/500 khu vực Miêu Nha
Phối cảnh tổng trạng thái quy hoạch chi máu 1/500 khu vực Miêu Nha
Theo đó, tổng quy mô diện tàng trữ nghiên cứu quy hoạch chừng 37,77ha (377.722m2); quy mô dân mạng chừng 4.440 người. Khu đất đặt quy hoạch gồm danh thiếp chức hay sử dụng đất, gồm: chừng 51.908m2 đất cây xanh vách phường phố ; chừng 26.491m2 đất sông Cầu Ngà; chừng 18.026m3 đất làm cọng đơn vị ở; chừng 4.113m2 đất nhà trẻ, mẫu ta giáo; chừng 22.738m2 đất cây xanh đơn vị ở; chừng 15.261m2 đất ở làng xóm và dân cư bây giờ có; đất nhà ở chừng 70.876m2, bao gồm 63.516m3 nhà ở cao chừng và 7.360m2 nhà ở thấp chừng.
Bên mé đó, đang có đất đàng chia khu vực chừng 22.335m2; đất bãi đỗ xe chừng 15.415m2; đất đàng vách phường phố , khu vực chừng 60.660m2; đất cơ quan tiền, dài đào tạo, cáo nghiên cứu chừng 41.324m2; đất tôn giáo, tín ngưỡng chừng 1.602m2, là đất chiền Thiên Khánh, hả tập hạng di tàng trữ.