Hà Nội: Công bố danh sách 42 chung cư cũ nguy hiểm sắp đổ

23

Dưới đây là danh trang mục và bây giờ trạng cầm trạng thái thứ 42 tòa chung cư cũ còn xuống gấp nghiêm coi trọng và lâm vào ái tình trạng nguy nguy hiểm trên địa bàn thủ đô Hà Nội

Cụ trạng thái , cạc tòa nhà của chừng nguy nguy hiểm D:
Tòa nhà G6A Thành Công (quận Ba Đình, TP. Hà Nội), nhà xây vạch cao 5 chừng, gồm 3 đơn cựu. Trong đó, đơn cựu 1 và 2 của chừng nguy nguy hiểm loại D.
Các tòa nhà của chừng nguy nguy hiểm C:
Khu vực quận Ba Đình gồm: Tòa nhà G6A Thành Công (Ba Đình, Hà Nội), đơn cựu 3; tòa nhà G6B Thành Công gồm 2 đơn cựu cao 5 chừng, nhà xây vạch; tòa A1 Giảng Võ gồm 2 đơn cựu cao 4 chừng xây vạch; tòa A2 Giảng Võ gồm 2 đơn cựu cao 4 chừng nhà xây vạch; đệp trạng thái 66 Cửa Bắc gồm 1 đơn cựu cao 4 chừng xây vạch; nhà A7 Tập trạng thái đàng sắt (Ba Đình) gồm 2 đơn cựu xây vạch cao 5 chừng; nhà A mạng 218C Đội Cấn gồm 2 đơn cựu 4 chừng xây vạch; nhà A và B Ngọc Khánh (Ba Đình) gồm 4 đơn cựu nhà lắp tháp bắt to cao 5 chừng; nhà B1 (Ba Đình) gồm 1 đơn cựu 4 chừng xây vạch; nhà B2.1 Ngọc Khánh gồm 2 đơn cựu 5 chừng; nhà B2.2 Ngọc Khánh gồm 3 đơn cựu cao 3 chừng.

Chung cư cũ
Công ba danh sách 42 chung cư cũ nguy nguy hiểm sắp đâm tại Hà Nội

Khu vực quận Hoàn Kiếm: mạng 121 Lê Duẩn (112 Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm), gồm 2 đơn cựu xây vạch cao 3 chừng.
Khu vực quận Đống Đa: Tòa nhà A1 Khương Thượng gồm 3 đơn cựu 5 chừng, nhà lắp tháp bắt to ; tòa nhà A6 Vĩnh Hồ gồm 2 đơn cựu cao 4 chừng nhà xây vạch; tòa nhà E1 và E3 Vĩnh Hồ gồm 3 đơn cựu cao 5 chừng, nhà lắp tháp bắt to ; tòa nhà A7 và A8 Vĩnh Hồ gồm 5 đơn cựu cao 5 chừng, nhà khuông bê tông chủ yếu thép; tòa C3 Vĩnh Hồ gồm 2 đơn cựu xây vạch 4 chừng; tòa 12 Hào Nam gồm 2 đơn cựu lắp tháp bắt to cao 5 chừng; tòa E4 Vĩnh Hồ, gồm 2 đơn cựu lắp tháp bắt to 5 chừng; tòa B6 và B7 Vĩnh Hồ gồm 4 đơn cựu xây vạch cao 4 chừng; tòa C5 Vĩnh Hồ gồm 3 đơn cựu xây vạch 4 chừng; tòa 5B Tây Sơn – Tập trạng thái Đại học Công Đoàn gồm 2 đơn cựu cao 5 chừng;
Khu vực quận Thanh Xuân: tòa F4 Thanh Xuân Trung (Tập trạng thái Bóng đèn phích nác Rạng Đông, Thanh Xuân), gồm 2 đơn cựu xây vạch cao 4 chừng; A1 Thanh Xuân Bắc (Tập trạng thái Bộ Công An, quận Thanh Xuân), gồm 3 đơn cựu xây vạch cao 5 chừng; tòa F1 và F2 Tập trạng thái Xà buồng (Thanh Xuân) gồm 4 đơn cựu xây vạch cao 3 chừng; F5 Tập trạng thái Xà buồng gồm 2 đơn cựu xây vạch cao 4 chừng; F4 Tập trạng thái Cao su Sao Vàng gồm 3 đơn cựu xây vạch cao 3 chừng; F11 Tập trạng thái Cao su Sao Vàng gồm 3 đơn cựu xây vạch cao 4 chừng; A3 Tập trạng thái Cơ khí Hà Nội (Thanh Xuân) gồm 2 đơn cựu 3 chừng; nhà D đệp trạng thái Thuốc lá Thăng Long (Thanh Xuân) gồm 3 đơn cựu xây vạch cao 4 chừng; nhà A và C khu Tập trạng thái Thuốc lá Thăng Long (Thanh Xuân) gồm 6 đơn cựu xây vạch cao 3 chừng;
Khu vực huyện Đông Anh: Nhà A1 – A2 – A3 – A4 Tập trạng thái Nguyên Khê gồm 8 đơn cựu xây vạch cao 5 chừng;
Các tòa nhà của chừng nguy nguy hiểm B:
K2 Hào Nam (Đống Đa) gồm 2 đơn cựu cao 5 chừng.