Hà Nội: “Bêu tên” 144 đơn vị nợ thuế, phí, tiền thuê đất tháng 12

0

Cục thuế má TP.Hà Nội vừa tiến đánh khai danh sách 144 đơn vị nợ nần thuế má , chi phí và tiền thuê đất đợt tháng 12/2016 với tổng mạng tiền nợ nần lên tới 100,4 tỷ cùng.

Cục thuế má TP. Hà Nội xác định ái tình hình thu ngân sách nhà nác là nhiệm vụ quan liêu tôn trọng trong suốt thực thi nhiệm vụ chính trừng phạt , tiến đánh tác nợ nần đặt xác định là đơn trong suốt những thoái thác h thức hạng ngành thuế má Hà Nội. Cục thuế má TP. Hà Nội hãy triển khai cùng cỗ , quyết bại giàu áp giải pháp thu nợ nần .
Mới đây, cộc cằn thuế má TP. Hà Nội vừa đấu thô lỗ tiến đánh khai danh sách 144 đơn vị nợ nần thuế má , chi phí và tiền thuê đất đợt tháng 12/2016 với tổng mạng tiền nợ nần 100,4 tỷ cùng.
Theo đó, ngày 29/04/2016, Cục thuế má TP. Hà Nội hãy ban hành ta Công văn mạng 26994/CT-QLN chỉ đạo 30/30 Chi cộc cằn Thuế vách ta lập Ban chỉ đạo thu buổi nợ nần ứ đọng . Qua cạc cáo pháp triển khai quyết bại bay thu buổi nợ nần ứ đọng , tổng mạng tiền thuế má nợ nần hãy thu đặt hạng rành ngành thuế má Hà Nội trong suốt 11 tháng năm 2016 là 10.514 tỷ cùng.

144 đơn vị nợ nần thuế má
Cục thuế má TP. Hà Nội vừa tiến đánh khai danh sách 144 đơn vị nợ nần thuế má ,
chi phí và tiền thuê đất đợt tháng 12/2016

Với sự hỗ trợ từ bỏ chi phía cơ quan liêu Thuế, bừa đa mạng NNT hãy chấp hành ta tốt chính sách, pháp luật thuế má . Nhưng đã đang đơn mạng doanh nghiệp có chửa thực bây giờ nghiêm túc, đầy đủ cạc quy định hạng pháp luật dẫn tới nợ nần thuế má kéo trường. Cục thuế má TP. Hà Nội hãy phối thích hợp với cạc cơ quan liêu am hiểu tấn báo chí đăng tải tiến đánh khai trên cạc phương tiện am hiểu tin bừa chúng, cũng như tiến đánh khai trên trang web hạng Cục Thuế danh sách cạc đơn vị nợ nần thuế má đặt đảm biểu tâm tính tiến đánh kì cọ trong suốt cọng cùng người nạp thuế má .
Trong 11 tháng đầu năm 2016, Cục thuế má TP. Hà Nội hãy đăng tải tiến đánh khai 12 đợt với 1.636 doanh nghiệp và tham gia án thuê đất với mạng nợ nần thuế má tương ứng là 3.215.316 triệu cùng và hãy có 732/1.636 doanh nghiệp nạp thuế má với mạng thuế má hãy nạp là 432.679 triệu cùng.
Thực bây giờ tiến đánh tác quản lí lý nợ nần thuế má , Cục thuế má TP. Hà Nội đấu thô lỗ tiến đánh khai đợt tháng 12/2016 danh sách 144 đơn vị nợ nần thuế má , chi phí và tiền thuê đất với tổng mạng tiền nợ nần 100.410 triệu cùng. Trong đó có 136 doanh nghiệp nợ nần thuế má , chi phí 83.669 triệu cùng và 8 đơn vị nợ nần tiền thuê đất 16.741 triệu cùng.
Một mạng đơn vị có mạng nợ nần thuế má , chi phí to như Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại Sản xuất Thành ta Nghĩa nợ nần 5,8 tỷ cùng; Công ty CP Cascade Việt Nam nợ nần 4,8 tỷ cùng; Công ty TNHH Phát triển Hoàng Tùng nợ nần 3,8 tỷ cùng và Công ty CP Xây lắp Địa ốc Sông Hồng nợ nần 3,1 tỷ cùng…
Một mạng doanh nghiệp nợ nần tiền thuê đất có ví trừng phạt to như Công CP Cơ khí và kết bấu thép Sóc Sơn nợ nần 4,67 tỷ cùng; Công ty TNHH Đầu tư Khai thoái thác khoáng sản Sotraco nợ nần 2,8 tỷ cùng hay Công ty CP Xây tham gia ng Công đệ trình trao am hiểu 810 nợ nần 2,3 tỷ cùng…