Hà Nội: 8 năm không xử lý được nhà xưởng không phép

1

Nội dung tố bừa cáo ngữ tiến đánh dân bay đơn nhà xưởng chẳng phép thuật can nhiên hoạt cồn là đúng sự thực, cầm mà 8 năm qua, UBND huyện Từ Liêm (nay là UBND quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội) hỉ chửa xử lý theo đúng quy định.

Xây dựng nhà xưởng sản xuất chẳng phép thuật

Năm 2008, ông Nguyễn Quyết Thắng (cụm 3, tổ dân bầy phố Tân Phong, bầy Thụy Phương, quận Bắc Từ Liêm) hỉ gửi đơn tới UBND bầy Thụy Phương, huyện Từ Liêm (sau nào là UBND quận Bắc Từ Liêm) đặt làm phản ánh việc Công ty CP Công nghệ Xanh Nhật Minh (bầy Thụy Phương) xây dựng nhà xưởng chẳng có giấy phép thuật xây dựng, hoạt cồn chẳng có giấy phép thuật sản xuất ghê doanh, hoi tiếng ồn, ô nhiễm,…
Trao tráo với PV, ông Thắng cho biết, tự năm 2008 tới nay, ông gửi 1 đơn hay khiếu nài và 5 đơn tố bừa cáo. Tuy nhiên tới ngày 28/5/2014, Chủ ngoẻo huyện Từ Liêm mới dấn và thụ lý đơn tố bừa cáo dò của 4.

xây dựng nhà xưởng chẳng phép thuật
Suốt 8 năm qua hỉ chửa xử lý vụ nhà xưởng xây dựng
chẳng phép thuật theo đúng quy định. Ảnh: V.H

Ngày 29/9/2014, huyện Từ Liêm có văn bản kết luận nội dung tố bừa cáo ngữ tiến đánh dân. Cụ trạng thái , nội dung tố bừa cáo ngữ ông Thắng là đúng. Song, UBND huyện Từ Liêm chỉ xử phát vi phạm hành ta chính và gấp giấy xác dấn đề pa án biểu rệ vá dài cho tiến đánh ty nào. Đồng thời, kết luận ngữ UBND quận Bắc Từ Liêm cũng xác dấn việc tiến đánh dân tố bừa cáo UBND huyện Từ Liêm thiếu trách nhiệm trong suốt việc áp giải quyết tố bừa cáo là có cơ sở. Tuy nhiên, trách nhiệm nào lại cgia tộcc bay lãnh đạo Phòng TNMT. Vì chẳng cùng ý với kết luận trên, ông Nguyễn Quyết Thắng hỉ gửi đơn tố bừa cáo dò 5 tới Hội cùng nhân dịp dân TP. Hà Nội.

Công dân tố bừa cáo đúng sự thực

Đây là kết luận ngữ UBND TP. Hà Nội sau khi Thanh tra vách ta bầy phố vào cá xác minh nội dung tố bừa cáo ngữ ông Nguyễn Quyết Thắng.
Theo ông Thắng, UBND quận Bắc Từ Liêm chẳng xử lý việc Công ty Nhật Minh chẳng có giấy phép thuật xây dựng mà xác dấn đề pa án biểu rệ vá dài cho gia tộc là chẳng đúng quy định. Vì Luật Đất vành đai quy định đất trong suốt khu dân cư chẳng đặt xây dựng nhà xưởng sản xuất tiến đánh nghiệp.
Trong chốc đấu xúc cử tri ngữ cạc bừa biểu Quốc hội ngày 8/3/2016, ông Thắng hỉ gửi kiến nghị nào tới Chủ ngoẻo UBND TP. Hà Nội Nguyễn Đức Chung. Ông Chung hỉ hẹn sẽ kiểm tra và đôn đốc cạc cơ quan liêu chức hay áp giải quyết vụ việc.
Một bằng sau, tức ngày 14/3, ông Thắng dấn đặt văn bản am hiểu báo ngữ UBND TP. Hà Nội kết luận đơn tố bừa cáo hỉ đặt Thanh tra vách ta bầy phố xác minh. Chủ ngoẻo UBND TP. Hà Nội kết luận: Khi tiến hành ta xây dựng nhà xưởng vào năm 2008, Công ty CP Công nghệ xanh Nhật Minh chẳng có giấy phép thuật xây dựng, mà UBND xã Thụy Phương, UBND huyện Từ Liêm chẳng có cáo pháp xử lý. Sau khi có đơn tố bừa cáo ngữ tiến đánh dân, huyện Từ Liêm chẳng xử lý tiến đánh đệ trình xây dựng chẳng phép thuật mà chỉ kiểm tra bay vá dài và gấp giấy xác dấn đăng tải ký đề pa án biểu rệ vá dài cho tiến đánh ty là chẳng đúng quy định. Do đó, UBND TP. Hà Nội cho rằng nội dung tố bừa cáo ngữ tiến đánh dân là đúng và trách nhiệm cgia tộcc UBND huyện Từ Liêm giai khúc tự năm 2009 tới ngày 27/12/2013.
Sau đó, UBND TP. Hà Nội cũng hỉ trao UBND quận Bắc Từ Liêm kiểm điểm và tổ chức thanh tra việc chấp hành ta pháp luật đối xử với Công ty CP Công nghệ xanh Nhật Minh trong suốt bơ vơ tự xây dựng và quản lí lý đất vành đai .