Giới trẻ Anh chi gần 50% thu nhập cho việc thuê nhà

3

Ngày 14/6 vừa qua, dẫn kết trái khảo áp thứ làm ty nhà đất và cho thuê bất cồn sản Countrywide Lettings, phóng viên TTXVN tại Anh cho biết, giới trẻ nác nào trung bình phẩm phải dành cận 50% thu gia nhập sau thuế má cho việc thuê nhà. Thậm chí, tại đơn mạng khu vực, con mạng nào là 60% thu gia nhập .

thuê nhà
Gần 50% thu gia nhập thứ giới trẻ Anh chi cho việc thuê nhà. (Nguồn ảnh: telegraph).
Người dân London chịu giàu ‘thiệt thòi’ nhất vì thống kê cho chộ , người dân thủ đô ở chừng tuổi dưới 30 trung bình phẩm phải giả tới 1.133 bảng tiền thuê đơn căn hộ 1 buồng ngủ, tương đương 57% thu gia nhập sau thuế má , theo khảo áp thứ Countrywide Lettings.
Từ năm 2007 tới nay, trong suốt khi thu gia nhập thứ người dân tăng 17% thời chi chi phí thuê đơn căn hộ tăng 27%.
Tuy nhiên, tại Anh, danh thiếp khu vực khác có của chi chi phí thuê nhà thấp hơn so với London. Cụ dạng, tiền thuê căn hộ 1 buồng ngủ tại miền Đồng Bắc chỉ phẳng phiu chừng 35% thu gia nhập trung bình phẩm thứ những người lao cồn dưới 30 tuổi, tỷ châu nào giảm đáng thuật so với buổi năm 2007 là 42%. Ở khu vực Đông Bắc nác Anh, người dân bây giờ có của tăng thu gia nhập cao nhất thuật trường đoản cú năm 2007 (32%), chi chi phí thuê nhà chỉ tăng chừng 11% so với năm 2007.
Trong tháng 5/2016, giá như thuê nhà trung bình phẩm tại Anh ở của 945 bảng (1.370 USD/tháng), con mạng nào cao hơn đồng kỳ năm trước 2%. Giá thuê căn hộ 1 buồng ngủ là 745 bảng Anh/tháng, khiến cho giới trẻ Anh ở chừng tuổi dưới 30 trung bình phẩm phải chi 48% thu gia nhập sau thuế má cho danh thiếp chủ cho thuê nhà, cao hơn tỷ châu trung bình phẩm 45% năm 2007.
Dan Wilson Craw – Giám đốc chính sách thứ Công ty Generation Rent cho rằng, Chính che Anh cần ập khoẻ chương đệ trình xây dựng nhà và ép đầu kiểm rà giá như thuê nhà cho tới khi có dạng áp giải quyết đặt ái tình trạng thiếu nhà ở.
Theo mạng liệu hồn mới nhất thứ Văn buồng Thống kê Quốc gia, tâm tính tới tháng 3/2016, giá như nhà trung bình phẩm tại Anh ở của 292.000 bảng (422.099 USD), riêng giá như nhà ở thủ đô London trung bình phẩm hơn 550.000 bảng.
Trong năm vừa qua, giá như nhà ở Anh tăng cận 14%. Đáng chua ý, giá như bất cồn sản ở London bây giờ cao hơn cận 60% so với giai khúc trước khủng hoảng giỏi chính năm 2008.