Giảm lãi suất cho vay ưu đãi nhà ở xã hội còn 4,8%/năm

1

Thủ tướng mạo Chính che Nguyễn Xuân Phúc vừa ký Quyết định bay lời suất cho vay nhà ở xã hội tại Ngân dãy Chính sách xã hội theo quy định tại Nghị định 100/2015/NĐ-CP thời hò ng Chính che.

lời suất cho vay ưu ttrưởng hửi nhà ở xã hội
Lãi suất cho vay ưu ttrưởng hửi nhà ở xã hội giảm còn 4,8%/năm

Theo đó, lời suất cho vay ưu ttrưởng hửi thời hò ng Ngân dãy Chính sách xã hội đối xử với cạc đối xử tượng quy định tại Nghị định 100 thời hò ng Chính che ban hành ta ngày 20/10/2015 bay phò t triển và quản lí lý nhà ở xã hội là 4,8%/năm (0,4%/tháng). Trong khi lời suất nợ nần quá thời hò n đặt tâm tính phẳng 130% lời suất khi cho vay.
Quyết định nào có tiệm lực tới trưởng ngày 31/12/2016, đặt áp dụng cho ắt trưởng cạc khoản vay còn dư nợ nần trong suốt năm 2016.
Theo Nghị định 100, những đối xử tượng đặt vay ưu ttrưởng hửi nhà ở xã hội, đối xử tượng đặt vay nguyên ưu ttrưởng hửi đặt thuê, mua, thuê mua nhà ở xã hội; trưởng i tạo, sửa sửa hoặc xây dựng mới nhà đặt ở gồm: Người thu gia nhập thấp, hộ nghèo, cận nghèo tại khu vực đô thị; người lao cồn còn làm việc tại cạc doanh nghiệp trong suốt và ngoài khu làm nghiệp; tông cỗ , viên chức, làm chức, theo quy định thời hò ng pháp luật bay tông cỗ , viên chức, làm chức; người có làm với cạch số mệnh theo quy định thời hò ng pháp luật bay ưu ttrưởng hửi người có làm với cạch số mệnh; sĩ quan liêu , hò sĩ quan liêu nghiệp vụ, hò sĩ quan liêu chăm hoa kỹ kể, làm nhân dịp trong suốt cơ quan liêu , bầy nhân dịp chăm nghiệp, đơn vị chọc làm an nhân dịp dân và bầy nhóm nhân dịp dân.
Trước đó, buổi đầu năm 2016, Hiệp hội Bất cồn sản Tp.HCM (HoREA) cũng hử đem ra kiến nghị giảm lời suất cho vay mua nhà ở xã hội xuống của 3 – 3,5% cầm vì của 5% như bây giờ nay và nới thời buồng vay lên 20 năm (cầm vì 10 năm bây giờ nay) đặt phù hạp với thu gia nhập trung bình phẩm thời hò ng người dân.