Giá thuê văn phòng tại Hà Nội và Tp.HCM cao hơn BangKok

5

Mới đây, Cusman & Wakefield (C&W) vẫn làm ba báo viện cập nhật xu hướng thuê văn buồng bừa diện chừng khu vực tại lệ Á – Thái Bình Dương mực tàu danh thiếp tập đoàn đa quốc gia.

Giá thuê văn buồng
Hà Nội và Tp.HCM có ví thuê bụng tính trên đầu người/vị trí làm
việc cao hơn Manila, Jakarta và trưởng BangKok

Cụ trạng thái , Singapore trở vách điểm tới thu suýt nhất đối xử với danh thiếp làm ty đa quốc gia muốn mở văn buồng bừa diện tại khu vực nào. Hồng Kông và Thượng Hải đứng ở vị trí của 2 và của 3 trong suốt bảng tập hạn vậng.
Theo tham gia báo mực tàu C&W, GDP mực tàu lệ Á – Thái Bình Dương so với tổng GDP rành cầu sẽ tăng từ bỏ 31% (năm 2015) lên 36% (năm 2030). Vì vậy, danh thiếp làm ty đa quốc gia lựa thắng văn buồng bừa diện tại khu vực đặt sẽ ngày càng tăng.
Ông David Jones, Giám đốc Bộ phận Hỗ trợ và áp giải pháp cho khách khứa dãy C&W lệ Á – Thái Bình Dương dấn xét, Khi danh thiếp thị dài chính trong suốt khu vực đấu thô lỗ phạt triển cao hơn nữa thời cơ hội cho danh thiếp thị dài mới đặt sẽ xuất bây giờ. Chẳng hạn vận, chi chi phí thuê văn buồng bụng tính trên đơn vị trí làm việc tại Kuala Lumpur và Bangkok bây giờ còn thấp hơn 1/3 so với tại Singapore, điều đó sẽ đem lại những cơ hội cho thị dài văn buồng cho thuê tại 2 nác nào.
C&W cho biết thêm, 2 trung bụng ghê tế to nhất tại Việt Nam là Hà Nội và Tp.HCM trong suốt bảng tập hạn vậng trên có ví thuê bụng tính trên đầu người/vị trí làm việc cao hơn Manila, Jakarta và trưởng BangKok.