Giá thuê phòng khách sạn tại Sài Gòn tăng 9%

1

Theo Savills Việt Nam, trong suốt 3 tháng qua, giá như thuê buồng trung bình phẩm cụm tự khách khứa sạn 3-5 sao tại Tp.HCM đạt 1,8 triệu cùng đơn buồng đơn đêm (tương đương 82 USD), tức tăng 9% theo năm nhờ cậy lực cầu bỗng biến tự cây khách khứa quốc tế trong suốt vụ mưa.

Giá thuê buồng khách khứa sạn
Giá thuê buồng trung bình phẩm cụm tự khách khứa sạn 3-5 sao tại Tp.HCM
đạt 1,8 triệu cùng đơn buồng đơn đêm

Trong quý báu III/2016, đả suất cho thuê buồng khách khứa sạn tại Tp.HCM đạt 65%, tăng đơn điểm phần trăm theo quý báu và 3 điểm phần trăm theo năm. Dù giá như thuê buồng trung bình phẩm rành thị dài tăng khá cao (9%) so với 12 tháng qua mà xét theo quý báu lại giảm 2% do giá như thuê trung bình phẩm cụm tự 5 sao giảm nặng so với quý báu trước.
Đây là quý báu công vệt giai khúc khởi dung nhan trở lại cụm tự thị dài khách khứa sạn Sài Gòn. Trước đó, giá như buồng khách khứa sạn giàu quý báu trực tính sút giá như khoẻ, lâm xuống của thấp kỷ lục 4-5 năm trực tính.
Về cựu nhân dịp giá như buồng khách khứa sạn quý báu III/2016 tăng so với 12 tháng qua, Savills lý áp giải, nhờ cậy cây khách khứa quốc tế tới Tp.HCM tăng khoẻ trong suốt vụ mưa. Trong tháng 8, Tp.HCM rước hơn 3,1 triệu dò khách khứa quốc tế, tăng 26,5% theo năm và choán 49% tổng cây khách khứa quốc tế tới Việt Nam.
Hiện nay, Tổng nguồn cung khách khứa sạn đạt hơn 15.400 buồng tự 125 tham dự án, ổn định theo quý báu và tăng 8% theo năm. Theo tham dự báo cụm tự Savills, tự quý báu IV/2016 tới năm 2018, hơn 2.800 buồng tự 14 tham dự án khách khứa sạn tham dự kiến sẽ gia gia nhập thị dài Tp.HCM.