Giá thuê nhà ở Anh tăng 2,5% trong 12 tháng qua

3

Giá thuê nhà tại Anh tăng 2,5% trong suốt 12 tháng qua, tâm tính tới tháng 5/2016, giảm nặng so với của tăng dãy năm là 2,6% ở Anh, ở Scotland là 0,4% và ở xứ Wales con mạng nào chẳng tráo.

Giá thuê nhà tại Anh
Giá thuê nhà tại Anh trong suốt tháng 5/2016 cao hơn 2,6% so với đồng kỳ năm đoái
Theo danh thiếp ác giờ hồn trường đoản cú chỉ mạng Nhà ở cho thuê tư nhân dịp trường đoản cú Văn buồng Thống kê Quốc gia, nhà ở cho thuê có giá như trung bình phẩm trường đoản cú 500 bảng mỗi một tháng trong suốt năm 2015 và 512,5 bảng vào tháng 5/2016.
Giá thuê nhà ở Vương quốc Anh bao gồm London tăng 2% trong suốt đồng thời kỳ, giá như thuê trung bình phẩm ở khu vực Đông Nam tăng 3,4%, giá như thuê ở danh thiếp khu vực khác ở Anh đều tăng trong suốt năm cho tới tháng 5/2016.
Trong đó, của tăng thấp nhất là 0,8% ở khu vực Đông Bắc, chẳng cầm tráo so với tháng 4/2016, Yorkshire tăng 1,1%, khu vực Tây Bắc giá như tăng ở của 1,2%, Humber tăng 1,2%.
Còn ở xứ Wales, tỷ ngọc trai dãy năm chẳng cầm tráo, giá như thuê ở Scotland tăng muộn lại 0,4% trường đoản cú của 2,1% trong suốt năm tâm tính tới tháng 6/2015.
Giá cho thuê tư nhân dịp ở Anh tăng trong suốt 3 giai khúc rõ rệt. Cụ dạng, trong suốt giai khúc tháng 1/2005 – tháng 2/2009 giá như cho thuê tăng, trường đoản cú tháng 7/2009 – tháng 2/2010 giá như giảm và trường đoản cú tháng 5/2010 cho tới nay giá như tăng. Ngoại ngoại trừ London, những khu vực khác ở Anh cũng hoạt cồn theo mô hình tương tự mà sự tăng giá như thuê giảm vào chừng cuối năm 2010.
Kể trường đoản cú tháng 1/2011, giá như thuê nhà ở Anh hả tăng lên với tỷ ngọc trai cao hơn so với Scotland và xứ Wales. Kể trường đoản cú đầu năm 2012, giá như thuê nhà ở Anh đạt của tăng trưởng dãy năm dao cồn trường đoản cú 1,4% – 3% mỗi một năm. Đặc biệt, giá như thuê trong suốt tháng 5/2016 cao hơn 2,6% so với đồng kỳ năm đoái.