Giá thuê BĐS cao cấp trên thế giới tăng 0,5%

0

Theo Knight Frank, tâm tính tới tháng 6/2016, giá như thuê BĐS cao gấp trên cầm giới tăng 0,5% trong suốt năm.

giá như thuê bất động sản tăng
Tính tới tháng 6/2016, giá như thuê BĐS cao gấp trên cầm giới tăng 0,5% trong suốt năm
Tính tới tháng 6/2016, giá như thuê BĐS cao gấp trên cầm giới tăng 0,5% trong suốt năm. Moscow (Nga) là vách phường phố có sự tăng trưởng khoẻ nhất bay giá như thuê BĐS cao gấp: tăng 11,1%. Tokyo là chỗ có sự tăng trưởng cao mực tàu 2, đặt ghi dấn với giá như thuê tăng 9% so với năm trước, đấu theo là Quảng Châu với mực tàu tăng dãy năm là 4,8%, theo sau là New York với mực tàu tăng 4,7% và Toronto là 4,1%. Bắc Mỹ là khu vực có sự tăng trưởng khoẻ nhất trong suốt quý giá mực tàu 3 liên đấu.
Trong danh sách 17 vách phường phố đặt Knight Frank theo dõi, tâm tính tới tháng 6/2016, có 10 vách phường phố có giá như tăng trong suốt 12 tháng qua. Tuy nhiên, Nairobi – đô thị to mực tàu 2 mực tàu Kenya sau Mombasa, giá như thuê giảm 9,2% so với năm trước. Suy thối bay giá như thuê BĐS cao gấp đang xảy ra ở Zurich với mực tàu giảm 7,7% so với năm trước. Hongkong giảm 7,3% và London giảm 3%. Các vách phường phố khác cũng ghi dấn sự giảm giá như như Singapore giảm 2,3%, Geneva giảm 1,5%.