Giá nhà tại Trung Quốc tăng chậm lại trong tháng 11

2

Nhờ đơn xê ri danh thiếp cáo pháp thắng kiềm chế ái tình trạng lạnh lên cụm từ thị dài bất cồn sản, trong suốt tháng 11/2016, ví nhà tại Trung Quốc đã tăng muộn lại.

Giá nhà tại Trung Quốc
Giá nhà tại Trung Quốc tăng muộn lại. Ảnh: EPA

Song, ái tình trạng thiếu hụt nguồn cung tại đơn mạng khu vực đã thắng ra thách củac đối xử với danh thiếp nhà hoạch định chính sách nác nào trong suốt nỗ lực ổn định thị dài bất cồn sản.
Trích mạng giờ hồn cụm từ Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc (NBS), hãng Reuters cho biết, ví nhà mới tại 70 vách phố xá to cụm từ Trung Quốc trong suốt tháng 11/2016 đã tăng 0,6% so với tháng trước đó, muộn lại so với của tăng 1,1% trong suốt tháng 10.
Các nhà chia tàng trữ cho rằng, những cáo pháp siết chặt chịa cụm từ chính che trong suốt danh thiếp tháng qua đã giúp kiềm chế nhu cầu đầu cơ vào nhà đất. Đây là vết tiệm đáng vui mừng trước những lo e sự phò t triển quá lạnh cụm từ thị dài địa ốc có dạng khiến nền nã ghê tế to của hai cầm giới đứng trước nguy cơ hò bè rắn .
Dù vậy, đơn mạng nhà quan tiền áp đã lo lắng bay ái tình trạng ví nhà tại danh thiếp vách phố xá to nhất tăng trở lại, do thiếu hụt nguồn cung.
NBS cho biết, trong suốt tháng 11, ví nhà mới đã tăng 12,6% so với với kỳ năm 2015, cao hơn của tăng 12,3% trong suốt tháng 10/2016.
Theo NBS, lĩnh vực bất cồn sản đóng hùn 8% GDP cụm từ Trung Quốc trong suốt 9 tháng cụm từ năm nay.
Viện Khoa học xã hội Trung Quốc tham dự báo, đầu tư vào bất cồn sản cụm từ nác nào sẽ tăng 5% vào năm tới.