Giá khởi điểm đấu giá QSDĐ tại Hoài Đức là 12,2 triệu đồng/m2

1

UBND TP. Hà Nội vừa phê chuẩn y giá như khởi điểm làm căn căn cứ tiếp kiến giá như quyền sử dụng đất làm nhà ở tại xã La Phù, huyện Hoài Đức, Hà Nội.

Huyện Hoài Đức
Huyện Hoài Đức, Hà Nội. Ảnh minh họa

Theo đó, phê chuẩn y 44 thửa đất (từ bỏ N3-01 tới N3-10; từ bỏ N4-01 tới N4-26 và từ bỏ N5-01 tới N5-08) tại xã La Phù với của giá như 12.200.000 đồng/m2. Cụ dạng, giá như khởi điểm tiếp kiến giá như quyền sử dụng đất (đồng) tày diện tàng trữ đất (m2) nhân dịp với giá như đất cầm dạng (đồng/m2).
Quyết định phê chuẩn y giá như khởi điểm đặt tiếp kiến giá như quyền sử dụng đất có tiệm lực là 12 tháng thuật từ bỏ ngày UBND TP. Hà Nội ban hành ta quyết định. Trong thời buồng có tiệm lực, phải giá như chuyển sang nhượng quyền sử dụng đất phổ biến trên thị dài có sự biến cồn thời UBND huyện Hoài Đức có trách nhiệm tổng ăn nhập gửi Sở Tài vốn liếng và Môi dài xem xét, sau đó báo viện UBND vách ta phố xá điều chỉnh theo quy định.
UBND TP. Hà Nội yêu cầu UBND huyện Hoài Đức có trách nhiệm đảm biểu cạc thủ thô lỗ và điều kiện theo quy định trước khi tổ chức tiếp kiến giá như.